"Oos Naer 36" (jaargang 10, nr. 36, juni 2008)

Op de voorkant van uitgave nr.36 staat een foto van aspergesstekers op de Sterrebos.

v.l.n.r.: Sjaak, Toon en Tiny Derks (vanne Sterrebós)

"Asj d'r èns wiltj loestere" (de redactie)

Deze keer zijn er weinig opmerkelijke feiten te noemen. De redactie geeft wel aan dat er vroeger in Neer ook mannen waren, die in cafés of daarbuiten ruzies maakten en niet altijd lief waren voor hun vrouw. Zef Coenen maakte enkele artikeltjes voor Oos Naer. U kunt het eerste deel hiervan in deze uitgave lezen.

"Een geschiedenis van het Neerse Groene Kruis" (deel 4) (Tjeu Hermans)

In Oos Naer nr.30 (december 2006, deel 3) verscheen het laatste deel van 'Een Geschiedenis van het Neerse Groene Kruis' over de periode 1957-1978.
In dit deel wordt de periode van 1980 tot heden in vogelvlucht besproken.
Er ontstonden steeds meer samenwerkingsverbanden. Het Groene Kruis ging op in de Stichting Thuiszorg Midden-Limburg.
Het betekende nog niet direct een beëindiging van de Groene Kruisvereniging in Neer, maar langzaamaan werd het duidelijker, dat ook Neer niet meer zelfstandig kon blijven.
De stand van zaken in 2008 is, dat het consultatiebureau in Neer ook nu definitief gesloten is.
Bijna 100 jaar kunnen bestuursleden en leden van de vereniging met voldoening terugzien op deze periode.

"Stamboomgegevens op de website van Oos Naer" (Werkgroep stamboomonderzoek)

De werkgroep stamboomonderzoek heeft zich onder meer ten doel gesteld om persoongegevens van vroegere inwoners van Neer op een gemakkelijke manier toegankelijke te maken. Sinds mei 2008 zijn daartoe op de website van Oos Naer diverse gegevens van Neerenaren uit het verleden in te zien. In dit artikel wordt een toelichting gegeven op het kunnen gebruiken van pagina's m.b.t. "Gezinsoverzichten", "Bidprentjes", "Begraafregister" en "Forum/nieuws". De redactie, maar vooral de werkgroep stamboomonderzoek is benieuwd naar uw mening t.a.v. de geleverde informatie. Indien u suggesties en/of opmerkingen hebt, reageer dan via het e-mailadres: redactie.oosnaer@gmail.com.

"Ruzies en vechtpartijen te Neer en omgeving in de 18e eeuw" (Zef Coenen)

In dit eerste deel vertelt Zef Coenen over de periode van 1700-1725, waarin ruzies en vechtpartijen in Neer en omgeving plaatsvonden. Er was sprake van huiselijk geweld, een uit de hand gelopen drinkgelag in de herberg of het op straat uitvechten van een familievete.
Vooral op de weinige feestdagen in het dorp lieten bepaalde personen de teugels zodanig vieren dat het nogal eens leidde tot baldadigheid, vernielzucht, drankmisbruik en geweld.
In dit artikel wordt onder meer verteld dat criminele zaken in principe door de plaatselijke schepenbank werden behandeld, maar voor Neer was alleen het hoofdgerecht Horn bevoegd om vonnis te wijzen.
Veel verslagen van aanklachten en getuigenverklaringen zijn ons overgeleverd door Jacob Waegemans. Jacob werd in 1706 door graaf Maximiliaan  van Limburg Stirum, pandheer van Neer, benoemd tot plaatsvervangend schout. In 1707 volgde zijn benoeming tot procureur van de schepenbank.

"Neer, vroeger en nu" (Koos Luijten)

Op de voorgrond, kijkend in westelijke richting staat de winkel van Coöperatie "De Eendracht U.A." met de ingang aan de straatkant. De Coöperatie werd in 1911 opgericht en verkocht voornamelijk kruidenierswaren en manufacturen. Daarnaast woonde het gezin Aan den Boom, bedrijfsleider van de Coöperatie en daar weer naast woonde het gezin Van Pol. In het rechtergedeelte van het pand begon Drees Sillekens in 1938 een bakkerij. Boven het dak is de ronde fabrieksschoorsteen nog te zien. Het was een overblijfsel van brouwerij 'De Lelie', die hier gevestigd was van 1906 tot ongeveer 1920. Deze brouwerij was eigendom van Peter Boonen. De ongeveer 20 meter hoge schoorsteen is al vele jaren geleden afgebroken. Naast de bakkerij lag slagerij van Giel Geraedts, later overgenomen door zijn zoon Sjra. Even verder door lag het woonhuis en kruideniers- annex textielwinkel van de gezusters Van der Linden.Het laatste woonhuis aan de linkerkant van de straat was van het gezin Augustinus en helemaal aan de overkant van de splitsing lag het café van Petrus Wulms.Op de voorgrond rechts is nog de boerderij en zadelmakerij van de broeders Geraets te zien. De Coöperatie is laatste jaren een supermarkt geweest, die al enkele keren van naam en eigenaar is veranderd. Thans is supermarkt "Spar" hierin gevestigd. De ingang is inmiddels veranderd en ligt nu aan de Kwirkant.Daarnaast woont Mark Frenken en in de voormalige bakkerij is thans een bloemenzaak "t Blomepötje" gevestigd.De slagerij van Sjra Geraedts bestaat niet meer. Jos en Nellie Daamen hebben hier jarenlang de slagerij voortgezet. Het volgende pand woont het gezin Ketelings en in de voormalige kruidenierswinkel is nu een tandartspraktijk gevestigd. Nauwelijks zichtbaar ligt op de hoek Hoogstraat-Kwir nog een woonhuis. Het café aan de overkant van de splitsing is inmiddels gesloten. Op de voorgrond rechts ligt het gemeenschapshuis "In den Haammaeker" met daarachter de bibliotheek.

"Oos Noets no.6 Februari 1950" (bewerkt namens de redactie door Tjeu Hermans)

"Oos Noets no.6 Februari 1950" (bewerkt namens de redactie door Tjeu Hermans)In deze vijfde uitgave van "Oos Noets", het blaadje dat de Neerse studenten maakten voor de Neerse jongens die in de jaren 1949 en 1950 in Nederlands-Indië als soldaat dienden, staan weer verhalen, nieuws, wetenswaardigheden en gebeurtenissen vermeld.De werkgroep Indiëgangers zorgde weer voor enkele foto's. In het eerste gedeelte wordt een bericht "Ergens op Sumatra, 25 januari 1950", gericht aan de medewerkers van Oos Noets , weergegeven. Hierin wordt de stroom van de rivier de Musi gevolgd en de omgeving van palembang beschreven. Zo krijgt het thuisfront een indruk waar de jongens uit Neer zitten.In dit verhaal wordt verteld hoe een sapi (koe) met veel lawaai het huis van de majoor binnengelopen was en dwars door een klerenkast ging. Bij het verdwijnen liet de koe een echt heerlijk koeienspoor achter dat de majoor direct deed denken aan de melkuren van de koeien van Maxegrete Kobus, die iedere keer op de weg van de weide over de beruchte en beroemde brug over een van Neers stromen tot aan de koeienkamers getekend werd.Trouwens die majoor was Sergeant Majoor Sjaek Luijten uit Neer. Het Neerse nieuws werd ook aan de jongens in Nederlands-Indië uitvoerig verteld. Zo lezen we dat Jan van Smaed Sjang zijn Rijksdiploma fietsen maken had behaald en dat de Boerenbond en de K.V.P.-partij vergaderden. Jan van de Berken van Brumhold schoot een vos, maar de kippen werden nadien nog niet met rust gelaten. Er moesten er nog meer zijn. De Fanfare speelde toneel en de bruggen over 't Eiland, Gendijk en Kinkhoven zouden hersteld worden. Jac Emonts, die in Nederlands-Indië gesneuveld was, kreeg van de Minister van Oorlog een posthume onderscheiding, die door B&W aan de nabestaanden werd overhandigd. In de rubriek 'Adreswijzigingen' wordt een zestal soldaten genoemd, waaronder Piet Dorssers (zie foto hierlangs), die binnenkort naar Neer zouden terugkeren. In het feuilleton (deel 3) van "Wereldstad zonder vergunning", waarin in Neer een wereldstad gebouwd zou worden zonder vergunningen, werden twee rechercheurs in Rijksdienst er op uit gestuurd om een onderzoek in te stellen. Ze lezen in de kom van Neer op een schuurdeur dat binnenkort de aanbesteding zal plaatsvinden van een dertienbogige brug op het Eiland. Daar wilden ze alles van weten.Toen ze op de Bergestraat bij twee café's zagen, rustten ze daar achter een stevig glas bier even uit. Een bewoner van de buurt kwam het café binnen en vertelde de beide heren dat er verkeersstremmingen te verwachten waren op de brug op het Eiland in de gemeente Neer i.v.m. aanstaande Oranjefeesten. (wordt vervolgd)

"Wie weet: wie, wat, waar en wanneer" (redactie)

Van de opgave in 'Oos Naer' (35) kreeg de redactie maar liefst zes inzendingen. Het ging om vroedvrouw Cato van Ratingen-Knoops. Deze vrouw was niet alleen in Neer, maar ook in enkele buurtdorpen werkzaam.Ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum maakte Tieneske Boeane (M.J. Boonen) een gedicht, dat in deze uitgave van Oos Naer staat afgebeeld. Cato overleed op 6 april 1945 ten huize van haar oudste dochter Maria van den Beuken-van Ratingen aan de Kerkstraat te Roggel. Ze verbleef daar vanwege een granaatinslag in haar huis te Neer. Weet u de antwoorden bij de foto hiernaast, stuur dan een reactie naar: redactie.oosnaer@gmail.com Voor deze keer de volgende vragen: Wie herkent de personen op deze foto? Wanneer is de foto gemaakt?