Werkgroep Heemkundebibliotheek

De werkgroep Heemkundebibliotheek bestaat uit Jo Beeren, An Simons, Jos Silvrants en Elly van Roij-Ortan.

De werkgroep heeft zich tot doel gesteld de boeken en tijdschriften in bezit van heemkundeverniging OOS NAER te inventariseren, te ordenen en te digitaliseren in een databestand waarbij het makkelijk moet zijn een overzicht te verkrijgen van het aanwezige materiaal en dit eenvoudig doorzoekbaar moet zijn. Tevens zullen ze het boeken- cq tijdschriftenbestand onderhouden en beheren.

In het najaar van 2017 is een begin gemaakt met het ordenen, catalogiseren en digitaliseren van de bibliotheek waarbij alle boeken en tijdschriften, in het bezit van de heemkundevereniging, worden geplaatst in een databestand. Alle belangrijke gegevens worden per boek ingebracht, inclusief een foto van de voorkant van het boek of tijdschrift. Er is een overzichtelijke indeling gemaakt waarbij elk item een uniek categorie- en volgnummer krijgt. De inventaris van de bibliotheek zal te zijner tijd benaderbaar zijn via de website en doorzoekbaar via trefwoorden.