Restauratie oorlogskruis van Hans Verhaag

Hans werd geboren op 04-09-1924 te Tegelen; op 20- jarige leeftijd is hij op 25 juni 1945  in Epinal in Frankrijk overleden.
Zijn moeder, Stien Maes, vertrok op 21-10-1937 naar Neer. Zij trouwde met weduwnaar Giel Becks die al drie zonen (Tjeu, Har en Fun) had bij zijn eerste vrouw, Dien Winkelmolen.
Hans verhuisde niet mee naar Neer, maar was al eerder als priesterstudent vertrokken naar het Duitse Missiehuis St. Paul in Arcen. Medio 1942 moesten alle studenten naar een klooster in Duitsland verkassen. Degenen die niet naar Duitsland gingen moesten onderduiken en kwamen via pastoor Adams uit Nunhem terecht op Bovenbos in Helden.                                              

 Hans heeft  zich in 1944 als soldaat  aangesloten bij de Nederlandse Stoottroepen. Voor zover  bekend is hij op 25 juni 1945 verdronken in het meer van Epinal (Frankrijk) en is met militaire eer  op het parochiekerkhof Hammerveld in Neer begraven. Zijn stiefvader Giel Becks,  heeft het grafkruis voor hem gemaakt. De familie Becks heeft het kruis altijd onderhouden. Omdat het graf van Hans een oorlogsgraf is, zijn er  geen grafrechten voor verschuldigd.

In 2018 heeft de heemkundevereniging OOS NAER het onderhoud en beheer van dit graf overgenomen. De heemkundevereniging heeft in 2020 dit grafkruis weer gerestaureerd.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Corona nieuws: VERVOLG

In navolging op het eerder besluit heeft het bestuur van heemkundevereniging OOS NAER besloten de genomen maatregelen door te trekken tot eind 2020 en dus geen openbare activiteiten meer te houden in verband met de Corona pandemie. Daarom vinden er...
Lees verder »
Lees verder »

Ommetje Kinkhoven door OOS NAER

Het Ommetje Kinkhoven is het resultaat van een prijsvraag, georganiseerd door het IKL in 2010-2011. Opzet was het bevorderen van korte wandelingen door het buitengebied nabij woonkernen. Met recht kan worden gesproken van een interessante wandelroute...
Lees verder »
Lees verder »

Correctie gezinsoverzichten.

In de laatste update van de gezinsoverzichten per 7 mei 2020 zijn enkele foutjes in geslopen. Deze zijn gecorrigeerd en de datum van de update is nu 23-06-2020 waarop ook onderstaande gegevens zijn gebaseerd. 77.024 gezinsoverzichten  In totaal...
Lees verder »
Lees verder »

Update gezinsoverzichten (7 mei 2020)

De gezinsoverzichten zijn weer van een update voorzien met als peildatum 7 mei 2020. De vermelde persoonsgegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig van de registers van de burgerlijke stand van de twaalf vroegere gemeenten van Leudal. Van Neer zijn tevens...
Meer nieuws berichten