Inventarisatie Limburgse vlaggen en vaandels

De Limburgse verenigingsvlaggen en –vaandels zijn een uithangbord van het culturele erfgoed van de provincie. Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg wil ze daarom in kaart gaan brengen op www.limburgsevaandels.nl

Een openbare drapo-galerij
En wat bijzonder is: verenigingen kunnen zelf hun ‘drapo’ te pronken zetten zonder er afstand van te hoeven doen. Alles wat ervoor nodig is, is een digitale foto. De foto’s worden voorzien van beschrijvende labels en worden online geplaatst in een digitale galerij op www.limburgsevaandels.nl De galerij wordt doorzoekbaar en zal via chronologische kaartjes bepaalde ontwikkelingen inzichtelijk maken. Voor verdere info raadpleeg ook genoemde website. DRAPO is van start gegaan in januari 2021 en loopt gedurende het hele kalenderjaar. Verenigingen kunnen de gegevens van de vlaggen/vaandels zelf via een invulformulier op deze site plaatsen. Heemkundevereniging OOS NAER wil dit voor de Neerse verenigingen (die dit willen) gaan coördineren. Dit om te zorgen dat er uniformiteit is bij het aanleveren. Via een vragenformulier willen wij graag weten of uw vereniging hieraan wil meewerken. Hiertoe zal heemkundevereniging OOS NAER alle huidige verenigingen een formulier toesturen en vragen dit formulier in te vullen en terug te mailen naar secretaris@oosnaer.nl of in te leveren in de brievenbus van de heemkamer Hoogstraat 6  6086BH. Informatie kunt u inwinnen bij Tjeu Scheepers 06 25 12 69 61 of via bovenstaande mail. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Nieuw hotel in Neer

Op dinsdag 3 maart is er een insectenhotel geplaatst aan de voet van de dijk ter hoogte van de kruising Hagendoorn met Eiland en Zwaarveld door medewerker Rob Havenith van IKL. Het is een initiatief van de provincie Limburg en haar gemeentes met als...
Lees verder »
Lees verder »

In memoriam Leon Teepen

In memoriam Leon Teepen. Afgelopen dinsdag bereikte ons het droevige bericht dat Leon Teepen zondag 31 januari is overleden. Leon was vanaf het begin van de oprichting een actief lid van heemkundevereniging OOS NAER. Hij was de kartrekker van de...
Lees verder »
Lees verder »

Boekwerk 'Heel de Peel'

Heemkunde OOS NAER wil u graag attent maken op een nieuw boek met als titel 'Heel de Peel' van natuurbeschermingsorganisatie ’Stichting VEEN’ (zie www.stichtingveen-depeel.nl), dat ze het afgelopen jaar met veel elan hebben...
Meer nieuws berichten