Werkgroep Publicaties / Redactie OOS NAER

De taak van de redactie is het verzorgen van het driemaandelijkse periodiek OOS NAER. De leden van de groep hebben allen een of meer specifieke taken. De artikelen in het periodiek betreffen veelal heemkundige onderwerpen over Neer en/of omgeving. De voorkeur gaat hierbij uit naar originele artikelen die dus nog niet eerder en elders gepubliceerd zijn. Hierbij is de hulp van leden en van niet-leden welkom. Zij kunnen zelfgeschreven artikelen insturen en voorstellen doen voor publicatie van artikelen van andere komaf. Per uitgave worden meestal twee redactievergaderingen gehouden.Tijdens de vergaderingen worden onder meer ingekomen artikelen, ideeën en bijdragen besproken en beoordeeld. Indien nodig wordt de schrijver of inzender verzocht aanvullende gegevens aan te leveren en/of correcties aan te brengen. De redactie streeft ernaar om ook met een aantal vaste rubrieken te werken. De artikelen zijn in het Nederlands geschreven, alleen het redactionele stuk “Asj d’r èns wiltj loestere” wordt in het Neers dialect geschreven. De redactie verleent, indien nodig, medewerking aan andere publicaties van OOS NAER o.a. boeken, folders of brochures. Het komt ook voor, dat anderen buiten OOS NAER een beroep doen op een of meerdere leden van de redactie voor werkzaamheden op het gebied van publicaties, waaraan dan in overleg meegewerkt wordt.