Bestuur

Functie Naam

  • Voorzitter  :  Jo Beeren
  • Secretaris :  Jo Kuijpers
  • Penningm.:  Pierre Kuijpers (ledenadministratie, contributiebeheer, verkoop losse boekjes)
  • Bestuurslid: Jos Silvrants
  • Bestuurslid: Annie Simons
  • Bestuurslid: Nic Delissen
  • Bestuurslid: Hans Mingers
  • Bestuurslid: Mat van Roij

* Erelid: Jos Geraets