Bestuur

Functie en Naam

  • Voorzitter  : Jo Beeren
  • Secretaris : Tjeu Scheepers
  • Penningmeester: Elly van Roij-Ortan
  • Bestuurslid: Jo Kuijpers
  • Bestuurslid: Jos Silvrants
  • Bestuurslid: An Simons
  • Bestuurslid: Nic Delissen
  • Bestuurslid: Hans Mingers
  • Bestuurslid: Mat van Roij

* Ereleden: Jos Geraets, Tjeu Hermans+