Informatie voor de leden

Lidmaatschap / ledenadministratie

Lidmaatschap/ledenadministratie

Wilt u zich aanmelden als lid van de heemkundevereniging OOS NAER, klik dan HIER. Ben u al lid, maar u wilt een adreswijziging, telefoonnummer of ander e-mailadres doorgeven, geef dat even door. Klik dan even HIER!

De contributie bedraagt €20 per jaar.

Betaling dient dan vóór 1 maart 2019 te geschieden onder vermelding van uw lidmaatschap nummer.

U kunt de contributie voor dit jaar overmaken op rek.nr.: NL97 RABO 0122 2392 61 t.n.v. Heemkundevereniging OOS NAER te Neer. Wilt u daarbij uw lidnummer vermelden (te vinden op het etiket van ons periodiek). Indien u een andere manier van betalen hebt aangegeven bij de secretaris en/of penningmeester, kunt u dat zien op het contributiebericht dat in de laatste uitgave van OOS NAER (december 2018) is toegevoegd.

Lidmaatschap houdt in dat u vier maal per jaar het periodiek van OOS NAER ontvangt. Toegang en deelname aan evenementen georganiseerd door OOS NAER zijn ook mogelijk voor niet-leden.

Het ledenbestand van OOS NAER op 1 januari 2019  ca. 400.

Aanmelding/afmelding

U kunt zich op elk tijdstip aanmelden. Er behoeft geen entreegeld te worden betaald. Het lidmaatschap kunt u op elk tijdstip opzeggen, zonder opgaaf van redenen en zonder opzegtermijn.

Hebt u vragen over uw lidmaatschap? Neem contact met ons op via ledenoosnaer@gmail.com. Noteer uw naam, adres, postcode en woonplaats.

Hoe kunt u betalen?

  • Met ingang van 2003 hebben wij onze leden de mogelijkheid geboden van automatische incasso. Zij die hiervan gebruik willen maken, kunnen dit doen door een machtigingskaart  in te vullen (te verkrijgen bij de secretaris en/of penningmeester) en deze bij de penningmeester te bezorgen. (U kunt een automatische incasso binnen 8 weken laten terugboeken op uw rekening!)
  • U kunt ook uw contributie betalen zoals hierboven bij "lidmaatschap" is aangegeven.
  • Natuurlijk kunt u ook nog altijd uw contributie (voor dit jaar 2019: € 20) contant betalen aan onze penningmeester, Pierre Kuijpers, Leudalweg 9, Neer.

Als lid heeft u gratis toegang tot alle door de vereniging georganiseerde lezingen en exposities; tevens heeft u een gratis abonnement op het verenigingsblad en hebt u stemrecht op de ledenvergaderingen.

Te bestellen publicaties - boeken

Te bestellen publicaties - boeken.

Deze zijn af te halen in de Heemkamer. Zie voor openingstijden in de agenda.

U kunt ze ook afhalen bij de penningmeester Pierre Kuijpers Leudalweg 9 6986 AT Neer, telefoon 0475-592540.

Bestellingen kunnen ook gebeuren door het bedrag van het boek plus de verzendkosten. Over te maken op rekening NL RABO 0122 2392 61 t.n.v. Heemkundevereniging OOS NAER met vermelding van de titel van het boek en het aflever adres.

Ook via de mail kunt U een bestelling doen op : ledenoosnaer@gmail.com.

Losse periodieken zijn voor €5 te verkrijgen bij de penningmeester.

Inbinden van heemkundeblad OOS NAER

Inbinden van heemkundeblad OOS NAER

Evenals in 2004 - 2009 en 2013 bood de heemkundevereniging in juli 2017 de mogelijkheid om de periodieken nr. 55 t/m 71 op een vakkundige wijze in te binden voor €27. Bij het blad OOS NAER, nr. 71, was een inhoudsopgave bijgevoegd. Heeft u dat destijds niet gedaan en u wilt het alsnog laten doen, neem dan rechtstreeks contact op met de boekbinder.

 

Frans Koch, De Koningstraat 66, 5984 NJ Koningslust, tel. : 077-4652060.

 

De indexen zijn nog te verkrijgen bij de penningmeester.