Voorinschrijving boek ‘Wanjelendj door de Steeg'

‘Wanjelendj door de Steeg’ ... en aaf en toe links of rechts aaf

Een tijdsbeeld uit vroegere jaren door middel van foto’s en bijschriften over bewoners en gebouwen in de Steeg, Goot, Hoogstraat en een gedeelte van de Baand, Kwir, Kerkplein en de Winterstraat. Er wordt getracht een ‘beeld’ te tonen van personen, veelal gezinnen, die er vroeger leefden en hun leefomgeving. Zoals de titel aangeeft, wordt de kijker meegenomen langs panden en bewoners van een aantal straten, die een deel vormen van de bebouwde kom van Neer. Er is niet uitgegaan van een bepaalde tijdsperiode maar van ‘vroegere’ bewoners en situaties met een vergelijking naar het heden waar dat mogelijk is. Eind maart 2024 zal er een boek verschijnen van ongeveer 125 pagina’s met ruim 600 foto’s naar aanleiding van de gelijknamige expositie op 30 december 2023.

Voorinschrijving boek Steeg vóór 1 maart 2024; uitgave eind maart 2024. Betaald is besteld!

Het boek kost normaal €17,50 maar bij voorinschrijving €15,- 
Wilt u het boek toegestuurd krijgen dan komen er €6,- verzendkosten bij per boek

Het bedrag kunt u overmaken naar banknummer NL97 RABO 0122 2392 61 t.n.v. Heemkundevereniging OOS NAER onder vermelding van ‘Boek Steeg’ met naam, adres en woonplaats.De datum wanneer het boek kan worden opgehaald in de heemkamer wordt bekend gemaakt via de website van OOS NAER.

Voor informatie kunt u een e-mail sturen naar 
penningmeester@oosnaer.nl

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Naers Laesplenkske

Het 'Naers Laesplenkske' is nog voorradig en er kan één gratis exemplaar afgehaald worden door leden van OOS NAER in de Heemkamer op woensdagmiddag van 14 tot 17 uur. Mocht u er meer wensen dan kosten ze €2,- per stuk net zoals voor niet-leden. Ben...
Lees verder »
Lees verder »

OOS NAER nummer 98 verschenen

Op donderdag 14 december is het kwartaalblad van OOS NAER (nummer 98) verschenen met een reeks aan boeiende artikelen en alle leden zullen dit weer thuisbezorgd krijgen. In dit nummer achtereenvolgens: 'Asj d'r èns wiltj loestere' en de inhoud met in...
Meer nieuws berichten