Boek 'Landschapsbiografie Buggenumse Veld'

Hoe rijk het Buggenumse Veld is, zowel landschappelijk als cultuurhistorisch gezien, weten slechts insiders van heemkundeverenigingen en enkele historici. Voor anderen is die rijke geschiedenis niet zo op het eerste oog waarneembaar. Werkgroep landschapsbiografie gaat de kennis van het Buggenumse Veld, in Neer Zwaarveld genoemd, voor een breed publiek toegankelijk maken. Dit om ondernemers, bestuurders en inwoners bewust te maken van de waarden van dit gebied, zodat zij er rekening mee houden bij bedrijfsmatige activiteiten, of tijdens besluitvorming over de verdere ontwikkeling ervan.De werkgroep bestaat uit een grote en enthousiaste groep lokale deskundigen en wetenschappers. De inhoudelijke coördinatie gebeurt door Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, een expert op het gebied van landschapsbiografieën. Het uiteindelijke resultaat wordt een boek. Hierin wordt op verhalende wijze en rijk geïllustreerd beschreven hoe het Buggenumse Veld zich door de eeuwen heen ontwikkelde door de wisselwerking tussen aarde, natuur en mens en in relatie tot de direct omliggende dorpen Buggenum, Neer en Nunhem. 
Ook meer actuele ontwikkelingen komen in de landschapsbiografie aan bod zoals de ruilverkaveling tijdens de millenniumwisseling, recente economische ontwikkelingen, de dijkverhogingen en de relatie tussen landbouw en natuur die momenteel aan verandering onderhevig is.Nu de gemeenteraad van Leudal 6 februari j.l. het projectplan waarin beroep wordt gedaan op middelen uit Gebiedsfonds Nunhems Zaden heeft goedgekeurd, kan de werkgroep aan de slag. Verwachting is dat de landschapsbiografie in de eerste helft van 2025 verschijnt. Zodra de verschijningsdatum en kostprijs duidelijk zijn volgt er een bericht over de mogelijkheid van voorintekening. Klik op een foto beneden voor een fotoimpressie Buggenumse Veld.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Uitverkocht!

Het boek 'Wanjelendj door de Steeg' is uitverkocht. Dit is natuurlijk goed nieuws, maar niet voor iedereen, daarom zal er een herdruk volgen bij voldoende belangstelling. Mocht u nog een boek willen bestellen geef dit door via het e-mailadres...
Lees verder »
Lees verder »

OOS NAER nummer 99 uitgebracht

Vandaag donderdag 14 maart is OOS NAER nummer 99 uitgebracht en bezorgd bij haar leden. Het nummer bevat weer een scala aan artikelen waarbij een belangerijk deel terugkijkt op heuglijke gebeurtenissen van de afgelopen tijd. De eerste bladzijde...
Lees verder »
Lees verder »

Naers Laesplenkske

Het 'Naers Laesplenkske' is nog voorradig en er kan één gratis exemplaar afgehaald worden door leden van OOS NAER in de Heemkamer op woensdagmiddag van 14 tot 17 uur. Mocht u er meer wensen dan kosten ze €2,- per stuk net zoals voor niet-leden. Ben...
Meer nieuws berichten