Boek 'Landschapsbiografie Buggenumse Veld'

Hoe rijk het Buggenumse Veld is, zowel landschappelijk als cultuurhistorisch gezien, weten slechts insiders van heemkundeverenigingen en enkele historici. Voor anderen is die rijke geschiedenis niet zo op het eerste oog waarneembaar. Werkgroep landschapsbiografie gaat de kennis van het Buggenumse Veld, in Neer Zwaarveld genoemd, voor een breed publiek toegankelijk maken. Dit om ondernemers, bestuurders en inwoners bewust te maken van de waarden van dit gebied, zodat zij er rekening mee houden bij bedrijfsmatige activiteiten, of tijdens besluitvorming over de verdere ontwikkeling ervan.De werkgroep bestaat uit een grote en enthousiaste groep lokale deskundigen en wetenschappers. De inhoudelijke coördinatie gebeurt door Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, een expert op het gebied van landschapsbiografieën. Het uiteindelijke resultaat wordt een boek. Hierin wordt op verhalende wijze en rijk geïllustreerd beschreven hoe het Buggenumse Veld zich door de eeuwen heen ontwikkelde door de wisselwerking tussen aarde, natuur en mens en in relatie tot de direct omliggende dorpen Buggenum, Neer en Nunhem. 
Ook meer actuele ontwikkelingen komen in de landschapsbiografie aan bod zoals de ruilverkaveling tijdens de millenniumwisseling, recente economische ontwikkelingen, de dijkverhogingen en de relatie tussen landbouw en natuur die momenteel aan verandering onderhevig is.Nu de gemeenteraad van Leudal 6 februari j.l. het projectplan waarin beroep wordt gedaan op middelen uit Gebiedsfonds Nunhems Zaden heeft goedgekeurd, kan de werkgroep aan de slag. Verwachting is dat de landschapsbiografie in de eerste helft van 2025 verschijnt. Zodra de verschijningsdatum en kostprijs duidelijk zijn volgt er een bericht over de mogelijkheid van voorintekening. Klik op een foto beneden voor een fotoimpressie Buggenumse Veld.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Staatsmijn Beatrix

Gemiste kans of zegen? Heemkunde OOS NAER wil de artikelenreeks in haar periodiek over de Neerse mijnwerkers laten afsluiten door Luc Wolters met een lezing over een bijzondere mijn. Weinigen zullen nog weten dat Staatsmijnen in de jaren vijftig...
Lees verder »
Lees verder »

BEDANKT!

Heemkundevereniging OOS NAER wil alle stemmers, die bij de RaboClubsupport actie van 2023  hun stem op OOS NAER hebben uitgebracht, bedanken. Het heeft een bedrag van €376,07 opgeleverd dat wij een geweldig resultaat vinden.Het bedrag wordt ingezet...
Lees verder »
Lees verder »

Excursie 2023

De jaarlijkse excursie van onze vereniging staat gepland op zondag 24 september 2023. Dit jaar brengen we een bezoek aan de kloostermonumenten te Steyl.  Stichting Behoud Monumenten Steyl laat in de kloosterkelders een unieke expositie zien over...
Lees verder »
Lees verder »

OOS NAER nummer 97 verschenen

Op donderdag 14 september is nummer 97 van OOS NAER de deur uit gegaan met weer een aantal boeiende artikelen naar onze mening. Achtereenvolgens komen de volgende artikelen aan de orde: zoals gebruikelijk de opening met 'Asj d'r èns wiltj loestere'...
Meer nieuws berichten