Inventarisatie Limburgse vlaggen en vaandels

De Limburgse verenigingsvlaggen en –vaandels zijn een uithangbord van het culturele erfgoed van de provincie. Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg wil ze daarom in kaart gaan brengen op www.limburgsevaandels.nl

Een openbare drapo-galerij
En wat bijzonder is: verenigingen kunnen zelf hun ‘drapo’ te pronken zetten zonder er afstand van te hoeven doen. Alles wat ervoor nodig is, is een digitale foto. De foto’s worden voorzien van beschrijvende labels en worden online geplaatst in een digitale galerij op www.limburgsevaandels.nl De galerij wordt doorzoekbaar en zal via chronologische kaartjes bepaalde ontwikkelingen inzichtelijk maken. Voor verdere info raadpleeg ook genoemde website. DRAPO is van start gegaan in januari 2021 en loopt gedurende het hele kalenderjaar. Verenigingen kunnen de gegevens van de vlaggen/vaandels zelf via een invulformulier op deze site plaatsen. Heemkundevereniging OOS NAER wil dit voor de Neerse verenigingen (die dit willen) gaan coördineren. Dit om te zorgen dat er uniformiteit is bij het aanleveren. Via een vragenformulier willen wij graag weten of uw vereniging hieraan wil meewerken. Hiertoe zal heemkundevereniging OOS NAER alle huidige verenigingen een formulier toesturen en vragen dit formulier in te vullen en terug te mailen naar secretaris@oosnaer.nl of in te leveren in de brievenbus van de heemkamer Hoogstraat 6  6086BH. Informatie kunt u inwinnen bij Tjeu Scheepers 06 25 12 69 61 of via bovenstaande mail. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht voor het Aezel projek! Ben je op zoek naar een nuttige vrijetijdsbesteding? Wil je een bijdrage leveren aan het behoud en digitalisering van Naers erfgoed? Dan is heemkundevereniging OOS NAER op zoek naar jou! Werk mee aan...
Lees verder »
Lees verder »

RABO ClubSupport 2020

Vanaf vandaag, 5 oktober, kunt u uw stem uitbrengen in de actie RABO ClubSupport. Neem u de moeite, want het geldbedrag dat naar rato van het aantal stemmen wordt verdeeld door de RABO-bank, is zeer welkom bij elke deelnemende vereniging. OOS NAER...
Lees verder »
Lees verder »

Corona nieuws: VERVOLG

In navolging op het eerder besluit heeft het bestuur van heemkundevereniging OOS NAER besloten de genomen maatregelen door te trekken tot eind 2020 en dus geen openbare activiteiten meer te houden in verband met de Corona pandemie. Daarom vinden er...
Meer nieuws berichten