Inventarisatie Limburgse vlaggen en vaandels

De Limburgse verenigingsvlaggen en –vaandels zijn een uithangbord van het culturele erfgoed van de provincie. Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg wil ze daarom in kaart gaan brengen op www.limburgsevaandels.nl

Een openbare drapo-galerij
En wat bijzonder is: verenigingen kunnen zelf hun ‘drapo’ te pronken zetten zonder er afstand van te hoeven doen. Alles wat ervoor nodig is, is een digitale foto. De foto’s worden voorzien van beschrijvende labels en worden online geplaatst in een digitale galerij op www.limburgsevaandels.nl De galerij wordt doorzoekbaar en zal via chronologische kaartjes bepaalde ontwikkelingen inzichtelijk maken. Voor verdere info raadpleeg ook genoemde website. DRAPO is van start gegaan in januari 2021 en loopt gedurende het hele kalenderjaar. Verenigingen kunnen de gegevens van de vlaggen/vaandels zelf via een invulformulier op deze site plaatsen. Heemkundevereniging OOS NAER wil dit voor de Neerse verenigingen (die dit willen) gaan coördineren. Dit om te zorgen dat er uniformiteit is bij het aanleveren. Via een vragenformulier willen wij graag weten of uw vereniging hieraan wil meewerken. Hiertoe zal heemkundevereniging OOS NAER alle huidige verenigingen een formulier toesturen en vragen dit formulier in te vullen en terug te mailen naar secretaris@oosnaer.nl of in te leveren in de brievenbus van de heemkamer Hoogstraat 6  6086BH. Informatie kunt u inwinnen bij Tjeu Scheepers 06 25 12 69 61 of via bovenstaande mail. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Nummer 86 van OOS NAER verschenen

OOS NAER nummer 86 is vandaag verschenen en bij de leden thuisbezorgd met op de voorpagina een winterse Mariakapel gefotografeerd in 2010 door Wiel aan den Boom. De volgende artikelen zijn opgenomen in dit decembernummer: 'Asj d'r èns wiltj loestere'...
Lees verder »
Lees verder »

Bedankt

OOS NAER wil alle leden van de Rabobank bedanken die hun stem hebben uitgebracht op onze heemkundevereniging tijdens de Rabo ClubSupport aktie. Het heeft geresulteerd in een mooie opbrengst van € 391,79. Dit bedrag zal worden besteed aan...
Meer nieuws berichten