Juninummer (88) van OOS NAER verschenen

Ondanks de coronaperiode is vandaag toch weer een volgend nummer (88) van OOS NAER verschenen. Zoals gebruikelijk wordt het blad bij de leden thuisbezorgd via de brievenbus. De voorpagina toont een blik vanaf Klein Hanssum richting het nieuwe appartementencomplex 'Hoogh Hanssum aan de Maas'. De rubriek 'Asj d'r èns wiltj loestere' is zoals gebruikelijk geschreven in het 'Naers' door Tjeu Hermans met zijn eigen sausje. De volgende artikelen kunt u terugvinden: Deel 14 van de serie 'Bruiloften' door Mat van Roij van de werkgroep 'Beeld en Geluid' met ditmaal de robijnen bruiloft van Koeab en Cato van Ratingen-Knoops op 9 juli 1934 met nog enkele vraagtekens bij de personen op de foto. '100 jaar geleden' door Jos Geraets waarbij de problematiek wordt beschreven over enkele mestvaalten in de kom van Neer. Het volgende artikel is van de hand van Jos Emonts en omvat de belevenissen van een groepje Neerse jonge mannen in de zomer van 1946, die 'd'r oet wólle' en dit deden door de Maas af te zakken met een kano genaamd 'de Zwerver'. Pierre Geelen beschrijft in deel 2 over de H. Bernadettekerk in Spoordonk de inwijding, architectuur en de sluiting met herbestemming tot 'Dorpshuis 't Hart' begin 2021. In het artikel 'Zjwaegelkes en zjwaegele' beschrijft Hans Mingers een aciviteit die 'cv de Kwiebusse' organiseerde in 1963. Het was een actie ten behoeve van het reactiveringscentrum voor invalide kinderen te Valkenburg. Voorts wordt een oud café spelletje beschreven, 'zjwaegele'. Elly van Roij-Ortan heeft een artikel samengesteld over de 'naaimachinedokter' uit Asten met een Neerse als vrouw en zodoende ook in Neer zijn nering had. Er wordt uit de doeken gedaan wat Willy Hoebergen in zijn mars had en als toeverlaat zijn vrouw Dien Veugen. In '44 jaargeleden' laat An Simons van de werkgroep 'Krantenknipsels' het succes zien van het begin van het 'beekspringen'. Tjeu Scheepers laat in de serie 'Kruisen en kapellen' ditmaal het kruis op de Boshei de revue passeren en vertelt over het waarom van dit veld- en hagelkruis. In het laatste artikel 'Vroeger en nu' laat Koos Luijten de oude (Fuus) en nieuwe bebouwing van autobedrijf Peeters zien aan de Napoleonsweg. De redactie wenst u veel leesplezier.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Boekwerk 'Heel de Peel'

Heemkunde OOS NAER wil u graag attent maken op een nieuw boek met als titel 'Heel de Peel' van natuurbeschermingsorganisatie ’Stichting VEEN’ (zie www.stichtingveen-depeel.nl), dat ze het afgelopen jaar met veel elan hebben...
Lees verder »
Lees verder »

Nummer 86 van OOS NAER verschenen

OOS NAER nummer 86 is vandaag verschenen en bij de leden thuisbezorgd met op de voorpagina een winterse Mariakapel gefotografeerd in 2010 door Wiel aan den Boom. De volgende artikelen zijn opgenomen in dit decembernummer: 'Asj d'r èns wiltj loestere'...
Meer nieuws berichten