Reportage jaarvergadering 27 maart 2024 en lezing 'Van Ploeg naar Ploegendienst'.

De jaarvergadering en aansluitende lezing 'Van Ploeg naar Ploegendienst' door Patrick van 't Hooft werd gehouden op woensdag 27 maart 2024 in D'n Haammaeker. Voorzitter Tjeu Scheepers heette iedereen welkom en liet de agendapunten passeren. Als eerste de notulen van de vorige jaarvergadering waar geen opmerkingen over waren. Vervolgens gaf Mat van Roij, bij afwezigheid van secretaris Don Fijten, een overzicht van de activiteiten die in 2023 plaats hebben gevonden. Dit ging via een powerpointpresentatie waaruit bleek dat er in een jaar heel wat gebeurtenissen plaatsvinden binnen OOS NAER of zaken waarbij OOS NAER betrokken is. Hierna was het de beurt aan penningmeester Elly van Roij-Ortan voor de presentatie van het financieel jaaroverzicht over 2023, de ledenaantallen over de afgelopen jaren en de begroting voor 2024. Peter van der Horst prees hierna namens de kascommissie, de penningmeester voor het uitstekend op orde hebben van de financiële stukken en verleende het bestuur decharge over het jaar 2023 voor het financiële beleid. Sjaak Beeren werd hierna benoemd tot nieuw lid van de kascontrolecommissie omdat Peter van der Horst aftredend was. Met betrekking tot de bestuursverkiezing werden de statutair aftredende leden Hans Mingers, Nic Delissen en Elly van Roij-Ortan met algemene stemmen herkozen. Jo Beeren, in december 2023 benoemd tot erevooritter, stelde zich niet meer verkiesbaar en trad na 25 jaar af als bestuurslid. Voorzitter Tjeu Scheepers bedankte Jo voor zijn enorme inzet de afgelopen 25 jaar en reikte een envelop met inhoud en een bos bloemen uit. Tjeu besloot met een aantal mededelingen waarna de rondvraag aan de beurt was. Hierbij werd de vraag gesteld of het financiële jaaroverzicht in het vervolg met de agenda meegestuurd kan worden. Tjeu antwoordde hier ontkennend op, echer wel dat de stukken ter plekke ingezien kunnen worden. De kascommissie, gevormd uit de leden, controleert het financiële beleid en aan de penningmeester kunnen vragen gesteld worden bij de presentatie van de financiële stukken. Tijdens de pauze kregen de aanwezige leden een gratis consumptie van de vereniging en na het nuttigen hiervan was de beurt aan Patrick van 't Hooft voor zijn presentatie 'Van Ploeg naar Ploegendienst'. Dit was een zeer onderhoudende blik, met vele foto's, op de ontwikkeling van Panningen en Beringe in met name de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw nadat burgemeester Cremers het bij de regering voor elkaar had gekregen om Helden tot industrialisatiekern te verklaren. De dorpen Panningen en later Beringe veranderden van een landbouwomgeving tot een geïndustrialiseerd gebied met alle (positieve) gevolgen van dien voor de bewoners en omgeving. Patrick vertelde op zeer geanimeerde wijze over deze veranderingen voor Panningen en Beringe aan de hand van een groot aantal foto's. Dit alles is terug te zien in het gelijknamige boek van zijn hand dat nog steeds verkrijgbaar is. Applaus voor Patrick. Zie beneden voor een impressie van de gehele avond.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

OOS NAER nummer 98 verschenen

Op donderdag 14 december is het kwartaalblad van OOS NAER (nummer 98) verschenen met een reeks aan boeiende artikelen en alle leden zullen dit weer thuisbezorgd krijgen. In dit nummer achtereenvolgens: 'Asj d'r èns wiltj loestere' en de inhoud met in...
Lees verder »
Lees verder »

Staatsmijn Beatrix

Gemiste kans of zegen? Heemkunde OOS NAER wil de artikelenreeks in haar periodiek over de Neerse mijnwerkers laten afsluiten door Luc Wolters met een lezing over een bijzondere mijn. Weinigen zullen nog weten dat Staatsmijnen in de jaren vijftig...
Lees verder »
Lees verder »

BEDANKT!

Heemkundevereniging OOS NAER wil alle stemmers, die bij de RaboClubsupport actie van 2023  hun stem op OOS NAER hebben uitgebracht, bedanken. Het heeft een bedrag van €376,07 opgeleverd dat wij een geweldig resultaat vinden.Het bedrag wordt ingezet...
Meer nieuws berichten