Het Maximiliaans Kruis op Wienerte weer hersteld

Het in 2007, op initiatief van enkele buurtbewoners, aan de Arixweg geplaatste Maximiliaans kruis in Neer is enkele maanden geleden vernield door onbekenden. Sjaak van Melick (Wienerte) heeft gelukkig alle brokstukken teruggevonden en heeft contact gezocht met Jaen Driessen met de vraag of hij dit zielig hoopje schroot kon herstellen in de oude staat.

Jaen Driessen, lid van onze werkgroep "kruisen en kapellen", heeft de brokstukken grondig bekeken en kwam tot de conclusie dat dit het proberen waard was. Onder het motto “Geit neet besteit neet “ ging Jaen aan de slag.

Na een langdurige operatie, waarbij de teruggevonden brokstukken als een legpuzzel bij elkaar zijn gelegd en op 8 plaatsen aan elkaar gelast, is het Maximiliaans kruis weer hersteld. Op Wienerte, een van de idyllische plaatsen in Neer, straalt het kruis weer in volle glorie. 

Het resultaat is om trots op te zijn en hopelijk wordt het herstelde Maximiliaans kruis in lengte van jaren met rust gelaten.

Graag willen we de bijzonderheid van het Maximiliaans kruis nog eens benadrukken met een aantal foto's en met name detailopnames van het herstelde kruis met informatie over de symbolen die op het kruis aanwezig zijn. Zie beneden.

De zandloper als teken van het kortstondige leven en het naderen van het stervensuur. De omkeerbaarheid van de zandloper symboliseert het nieuwe leven na de wederopstanding.

De duif vliegend met het hoofd naar beneden vanuit de hemel naar de aarde als teken van de de eeuwigheid van de Geest en de begrensde tijd op aarde. De duif verbindt de mens zo met God. De stralenkrans duidt op het Hemelse licht en de aanwezigheid van God en de Heiligen.

Klaprozen op de uiteinden van het kruis zijn symbool voor de vergankelijkheid van het leven en het lijden.

Het engelenkopje met vleugels als teken van Hemelse sferen en het kind dat als engel naar God vliegt. (Het Maximiliaans kruis is waarschijnlijk afkomstig van een kindergraf)

Met dank een Tjeu Scheepers voor de informatie over de symboliek. Zie ook het artikel in nummer 34 van OOS NAER op blz. 35.

Bewegende beelden van het herstelproces door Jaen Driessen kunt u bekijken door HIER te klikken.

Voor foto's zie beneden.

Meer nieuws

Meer nieuws berichten