Reportages

Jaarvergadering OOS NAER woensdag 30 maart 2022

Woensdag 30 maart 2022 om 20 uur 's avonds vond de jaarvergadering plaats van OOS NAER in de Haammaeker. Dit was na een pauze van twee jaar en derhalve een samenvatting van de activiteiten en financieel jaarovezicht over drie jaren n.l. 2019, 2020 en 2021. Tjeu Scheepers presenteerde als secretaris, via een powerpoint, de activiteiten van de afgelopen drie jaar en memoreerde tal van gebeurtenissen en activiteiten van OOS NAER. Hierna gaf penningmeester Pierre Kuijpers de financiële jaaroverzichten van  2019, 2020 en 2021 gevolgd door de begroting van 2022. De kascontrolecommissie, bestaande uit Har Kuijpers en Sjaak Beeren accordeerden de kascontrole en gaven het bestuur decharge. Har Kuijpers was aftredend als kascontrolelid en werd opgevolgd door Peter van der Horst. Drie bestuursleden (Jos Silvrants, Nic Delissen en Mat van Roij) werden herkozen nadat ze statutair aftredend waren en Pierre Kuijpers stopte als bestuurslid. Als nieuw bestuurslid werd Elly van Roij-Ortan voorgedragen door het bestuur en met algehele stemmen onder applaus aangenomen. De voorzitter memoreerde de overleden leden en er werd een minuut stilte in acht genomen. Daarna was het tijd voor een pauze met een gratis consumptie van de vereniging. Na de pauze en het officiële gedeelte volgde een zwartwit film over de bouw van de PLEM in Buggenum in de jaren vijftig van de vorige eeuw dat met veel bewondering werd bekeken. Wat zijn de tijden veranderd. Om ongeveer 22 uur werd de avond beëindigd.