Reportages

Gluren bij de Buren Swalmen 1 augustus 2023

Op dinsdag 1 augustus 2023 was Swalmen aan de beurt voor een bezoek in het kader van de Cultuurhistorische zomer 2023 en wel de activiteit 'Gluren bij de Buren'. Deelnemers werden welkom geheten in de Sint-Lambertuskerk door achtereenvolgens Peter Korten van organisatie Cultuurhistorische zomer, pastoor Crasborn, Henri Smeets en Wim Evers, waarvan de laatst twee de organiserende heemkundeverenigingen vertegenwoordigden. Wim Evers vertelde tevens over de historie van de SInt Lambertuskerk en zijn pastoors en vele kapelanen.Het aantal belangstellenden betrof ongeveer 170 bij een niet onaangename temperatuur en het werd droog gehouden. Hierna werd er per groep op pad gegaan naar de volgende locaties: de watermolen waar Henri Smeets de geschiedenis van de molen met zijn  twee raderen uit de doeken deed, de 'ingang' van het dorp Swalmen waar Peter van Cruchten vertelde over de belangrijke wegen en kruispunten uit de geschiedenis van Swalmen en de loop van de Swalm waar de naam van Swalmen aan ontleend is. Verder de verschillende gezaghebbers waar Swalmen in de loop van de eeuwen mee te maken had. Voorts vertelde Charles Konings het verhaal over de automobielpioniers Konings, hun nazaten en de wielrenner Mathieu Cordang. Op het dokter Crasbornplein vertelde Piet Heyman de betekenis van deze huisarts voor Swalmen en met name zijn inspanningen voor het consultatiebureau voor kinderen en zijn rol in het verzet. Geëindigd werd er weer bij de kerk waar Herm Geraedts, staande op een stapel pallets,  de bezoekers meevoerde langs de bebouwing van het dorpspein c.q. markt en de wetenswaardigheden van deze bebouwing nu en in vroegere jaren. Het was een mooie, compacte en wetenswaardige 'Gluren bij de Buren'.