Schepenhuis

Het huis aan de Engelmanstraat 13 te Neer is voorzien van een zadeldak en gezwenkte gevels (soort klokgevel). De ankers vormen het jaartal 1661 (het bouwjaar van het huis).Bouwkundig zijn de getrapte zijgevels en de rollaag net onder de dakrand in de voorgevel interessant. De vensters zijn gewijzigd.

Het huis is gebouwd in opdracht van Leonardus Tobben oud schepen van de vrijheit Neer.

De Schepenbanken ontstonden in de Middeleeuwen. De grootgrondbezitters legden een deel van het bestuur en de rechtspraak neer bij een dorp of parochie.De schepenen waren vergelijkbaar met de huidige notarissen. Zij stelden akten op en soms traden zij op als rechter bij het behandelen van lichte vergrijpen.Onder de Franse overheersing werden de schepenbanken opgeheven.De bestuurstaken gingen over in de Franse wetgeving.Het huis werd gebouwd door Joannes Tobben, in Neer destijds bekend als een aanzienlijke familie.In de jaren 40 van de vorige eeuw woonde er de familie Verheijen, in Neer beter bekend als Verheije-Koab of Maxe-Greete.De bijnaam Maxe bestaat al 300 jaar en Maxe-Greete al 200 jaar.Het schepenhuis is niet van binnen te bezichtigen.

foto's gemaakt op 12-07-2002 door Leon Teepen