Nieuws

"Razzia in Neer, nu 60 jaar geleden"

Lezing was op 4 oktober 2004 in het gemeenschapshuis 'De Haammaeker', Hoogstraat 2 te Neer. Deze lezing stond geheel in het teken van de 60-jarige herdenking van de deportatie in oktober 1944. De werkgroep binnen de heemkundevereniging heeft op deze bijzondere her-denking vooral de ex-gedeporteerden, maar ook families van nabestaanden hierbij betrokken.Het programma zag er als volgt uit:

  • Vanaf 19.30 uur was er een tentoonstelling rondom deze deportatie te bekijken. In de pauze van de lezing en erna bestond ook de mogelijkheid om de tentoonstelling te bezichtigen.
  • Bij aanvang van de avond om 20.00 uur werd er een plaquette onthuld, die na 4 oktober opgehangen is aan de kerkmuur tussen het Raadhuis en de kerktrappen.
  • In de lezing, die daarna volgde, werd onder meer stilgestaan bij het feit, dat mannen tussen 16 en 60 jaar in oktober 1944 werden opgepakt en naar Duitsland moesten om daar soms maandenlang arbeid te verrichten.
  • Over het verblijf aldaar onder soms slechte omstandigheden werden de aanwezigen uitgebreid geïnformeerd.
  • Ook de terugkeer naar Nederland, die lang niet altijd vlekkeloos verliep, kreeg volop aandacht.

Het boek ''Sporen die bleven' van Fred Cammaert (het door onze stichting uitgegeven standaardwerk over de deportaties in Noord- en Midden-Limburg) is nog steeds een gewild item. Sinds de eerste druk van 3500 exemplaren uitverkocht is, druppelen er verzoeken bij onze stichting binnen om het boek te herdrukken. Eerdere pogingen daartoe mislukten, onder andere omdat de originele bestanden onvindbaar bleken. Onlangs doken deze echter weer op.Mede gesterkt door de grote vraag naar het boek tijdens de herdenkingen, onderzoekt het bestuur nu opnieuw de mogelijkheden voor een herdruk. Dat wil nog niet zeggen dat we dat nu al kunnen toezeggen. Eerst zullen enkele obstakels uit de weg geruimd moeten worden.Om te beginnen moet het financiële risico afgedekt zijn. De reserves van de Stichting Deportatie zijn te gering om de voorfinanciering van het boek, zonder dat er zekerheid is van een minimale afzet, te kunnen verantwoorden. We zoeken dus niet alleen naar een financier, maar ook naar concrete afnemers van het boek.Verder is het bestuur zich bewust van de onvolmaaktheid van de eerste druk. Het bevat enkele gegevens die achteraf onjuist of onvolledig bleken, sommige groepen dwangarbeiders komen onvoldoende in beeld, de namenlijsten zijn aan een aanpassing toe, etc. Idealiter zouden deze lacunes en foutjes allemaal rechtgezet moeten worden. Het is echter ondoenlijk om zo’n gigantisch onderwerp, waarbij zoveel mensen uit zoveel dorpen over zoveel plaatsen in Duitsland verspreid werden, tot in alle details te dekken. Nog afgezien van de vraag wat wel en wat niet aangepast moet worden, zou een grondige bewerking de kosten van een herdruk aanzienlijk opdrijven. Dat is in onze ogen een onhaalbare zaak.De meest reële oplossing is dat we enkel de namenlijsten achter in het boek aanpassen.Om het boek betaalbaar te houden, is bovendien een soberder uitvoering noodzakelijk. Op dit moment gaan we uit van een paperback uitgave in het formaat 17 x 24 cm. Bij voldoende financiering en voorinschrijvingen (zie hieronder) denken wij het 292 pagina’s tellende boek voor de prijs van € 20,-- aan te kunnen bieden.Wij vragen u:Uw belangstelling voor de herdruk kenbaar te maken, s.v.p. ook als u dat in het verleden al eens aan ons kenbaar heeft gemaakt.Heeft u een suggestie voor geldschieters?U kunt uw reacties richten aan ons secretariaat (Raadhuisstraat 46, 5981 BG Panningen) of per e-mail (info@kerkrazzia.nl).