Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht voor het Aezel projek!

Ben je op zoek naar een nuttige vrijetijdsbesteding?

Wil je een bijdrage leveren aan het behoud en digitalisering van Naers erfgoed?

Dan is heemkundevereniging OOS NAER op zoek naar jou!

Werk mee aan het zogenaamde Aezel Projek, een initiatief van Martin Pfeifer uit Sittard met als doel het digitaliseren van historisch erfgoedmateriaal om deze vervolgens beschikbaar te stellen aan een groot publiek.

(AEZELArchief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen)

Inmiddels is dit project behoorlijk uitgegroeid en is recent de website www.aezel.eu gepubliceerd waar miljoenen gegevens nageslagen kunnen worden, ingevoerd door honderden vrijwilligers gedurende de afgelopen 11 jaar. 

Heemkundevereniging OOS NAER levert hieraan een bijdrage door Naerse kadastrale gegevens te digitaliseren en kan hierbij hulp gebruiken. Wij verwelkomen iedereen die hieraan wil meewerken, lid of geen lid, veel of weinig tijd, veel of weinig computerkennis! 

Men kan de werkzaamheden op de eigen PC thuis uitvoeren en afbreken op elk gewenst tijdstip. 

Wil jij hier onderdeel van uitmaken reageer dan via info@oosnaer.nl.

OOS NAER zal zorgdragen voor instructie zodra dit mogelijk is i.v.m. de corona omstandigheden.

Zie ook http://aezelprojek.nl

 

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Boekwerk 'Heel de Peel'

Heemkunde OOS NAER wil u graag attent maken op een nieuw boek met als titel 'Heel de Peel' van natuurbeschermingsorganisatie ’Stichting VEEN’ (zie www.stichtingveen-depeel.nl), dat ze het afgelopen jaar met veel elan hebben...
Lees verder »
Lees verder »

Nummer 86 van OOS NAER verschenen

OOS NAER nummer 86 is vandaag verschenen en bij de leden thuisbezorgd met op de voorpagina een winterse Mariakapel gefotografeerd in 2010 door Wiel aan den Boom. De volgende artikelen zijn opgenomen in dit decembernummer: 'Asj d'r èns wiltj loestere'...
Meer nieuws berichten