Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht voor het Aezel projek!

Ben je op zoek naar een nuttige vrijetijdsbesteding?

Wil je een bijdrage leveren aan het behoud en digitalisering van Naers erfgoed?

Dan is heemkundevereniging OOS NAER op zoek naar jou!

Werk mee aan het zogenaamde Aezel Projek, een initiatief van Martin Pfeifer uit Sittard met als doel het digitaliseren van historisch erfgoedmateriaal om deze vervolgens beschikbaar te stellen aan een groot publiek.

(AEZELArchief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen)

Inmiddels is dit project behoorlijk uitgegroeid en is recent de website www.aezel.eu gepubliceerd waar miljoenen gegevens nageslagen kunnen worden, ingevoerd door honderden vrijwilligers gedurende de afgelopen 11 jaar. 

Heemkundevereniging OOS NAER levert hieraan een bijdrage door Naerse kadastrale gegevens te digitaliseren en kan hierbij hulp gebruiken. Wij verwelkomen iedereen die hieraan wil meewerken, lid of geen lid, veel of weinig tijd, veel of weinig computerkennis! 

Men kan de werkzaamheden op de eigen PC thuis uitvoeren en afbreken op elk gewenst tijdstip. 

Wil jij hier onderdeel van uitmaken reageer dan via info@oosnaer.nl.

OOS NAER zal zorgdragen voor instructie zodra dit mogelijk is i.v.m. de corona omstandigheden.

Zie ook http://aezelprojek.nl

 

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Corona nieuws: VERVOLG

In navolging op het eerder besluit heeft het bestuur van heemkundevereniging OOS NAER besloten de genomen maatregelen door te trekken tot eind 2020 en dus geen openbare activiteiten meer te houden in verband met de Corona pandemie. Daarom vinden er...
Lees verder »
Lees verder »

Ommetje Kinkhoven door OOS NAER

Het Ommetje Kinkhoven is het resultaat van een prijsvraag, georganiseerd door het IKL in 2010-2011. Opzet was het bevorderen van korte wandelingen door het buitengebied nabij woonkernen. Met recht kan worden gesproken van een interessante wandelroute...
Lees verder »
Lees verder »

Correctie gezinsoverzichten.

In de laatste update van de gezinsoverzichten per 7 mei 2020 zijn enkele foutjes in geslopen. Deze zijn gecorrigeerd en de datum van de update is nu 23-06-2020 waarop ook onderstaande gegevens zijn gebaseerd. 77.024 gezinsoverzichten  In totaal...
Lees verder »
Lees verder »

Update gezinsoverzichten (7 mei 2020)

De gezinsoverzichten zijn weer van een update voorzien met als peildatum 7 mei 2020. De vermelde persoonsgegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig van de registers van de burgerlijke stand van de twaalf vroegere gemeenten van Leudal. Van Neer zijn tevens...
Meer nieuws berichten