Update gezinsoverzichten, peildatum 21 januari 2022

De gezinsoverzichten hebben weer een update gekregen met als peildatum 21 januari 2022. Dit wil zeggen dat alle mutaties na de laatste update van 7 mei 2020 tot 21 januari 2022 verwerkt zijn in de nieuwe overzichten.

Consequenties van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voordat de gezinsoverzichten zijn samengesteld, zijn alle personen die na 1921 zijn geboren en die (voor zover bekend) niet zijn overleden, met hun kinderen uit het bestand verwijderd. Ook zijn van hun eventueel overleden partner de huwelijksgegevens verwijderd. Dit om te voorkomen  dat personen vermeld kunnen worden “met een onbekende partner”.

77.734 gezinsoverzichten 

In totaal zijn 61.987 personen in de aangegeven periodes in de betreffende gemeenten geboren en/of gehuwd en/of overleden. Van hen zijn 18.397 ouders toegevoegd, die niet in Leudal binnen de aangegeven tijdsperiodes zijn geboren, gehuwd of overleden. Omdat zowel van de in de tabel vermelde personen als van hun ouders gezinsoverzichten worden aangemaakt zouden er zodoende 80.384 gezinsoverzichten zijn. Om de index zo overzichtelijk mogelijk te maken is afgezien van het maken van gezinsoverzichten van 1697 doodgeboren kinderen en van 953 personen zonder partner die na 1921 zijn geboren en overleden. Deze personen zijn zodoende wel in de gezinsoverzichten van hun ouders te vinden, maar niet in de index. Het aantal gezinsoverzichten is zodoende beperkt tot 77.734 gezinsoverzichten.

Circa 125.000 personen vermeld in de gezinsoverzichten Er is getracht de gezinsoverzichten zo compleet mogelijk samen te stellen. Zodoende komen in de overzichten ook een groot aantal personen voor die niet in een van de 12 gemeentes zijn geboren, gehuwd of overleden maar toch een directe binding hebben met een of meer van de eerder genoemde personen. Het resultaat daarvan is dat in totaal circa 125.000 personen vermeld zijn in de overzichten.

Januari 2022, Jos Geraets

GEZINSOVERZICHTEN LEUDAL, update Januari 2022. De in de gezinsoverzichten vermelde persoonsgegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig van de registers van de burgerlijke stand van de twaalf vroegere gemeenten van Leudal. Van Neer zijn tevens bovenal gegevens verwerkt van Doop-, trouw- en begraafregisters.

Aantal personen per gemeente

geboren

1798 / 1922

getrouwd

1798 / 1947

overleden

1798 / 1972

Baexem

2.142

1.246

1.717

Buggenum

2.384

1.203

1.875

Grathem

3.744

1.941

2.638

Haelen

2.827

1.558

2.291

Heythuysen

5.592

3.024

4.773

Horn

3.376

1.848

3.252

Hunsel

3.427

2.078

2.677

Ittervoort

1.229

661

874

(vanaf 1750)  Neer

9.442

4.304

6.523

Neeritter

3.658

1.624

2.656

Nunhem

785

433

561

Roggel

6.068

2.917

4.589

 

 

 

 

www.oosnaer.nl  januari 2022                                                  totaal 61.987 personen

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Nieuwe penningmeester OOS NAER

Tijdens de jaarvergadering van OOS NAER op 30 maart 2022 is Pierre Kuijpers afgetreden als bestuurslid en opgevolgd door Elly van Roij-Ortan. Elly is op de eerstvolgende bestuursvergadering tevens benoemd als nieuwe penningmeester. Voor...
Lees verder »
Lees verder »

Jaarvergadering OOS NAER

Woensdag 30 maart houden we onze jaarlijkse ledenvergadering in gemeenschapshuis De Haammaeker Hoogstraat 2, aanvang 20.00 uur. Op de agenda de gebruikelijke onderwerpen zoals het jaarverslag van de secretaris inclusief beeldmateriaal, het financieel...
Lees verder »
Lees verder »

Maartnummer (91) OOS NAER verschenen

Het maartnummer (91) van OOS NAER is donderdag 18 maart 2022 verschenen en wordt bij de leden thuisbezorgd. In dit nummer weer een aantal interessante artikelen waarbij het toeval wil dat er veel artikelen gewijd zijn aan personen. Het nummer start...
Lees verder »
Lees verder »

Opnieuw OPEN!

Na een sluiting, i.v.m. de coronapandemie, van bijna twee jaar is vanaf maandag 7 maart de heemkamer weer open voor de inloopmomenten. De inloop is zoals vanouds iedere eerste maandag van de maand van 19.30 tot 22.30 uur en iedere woensdagmiddag van...
Meer nieuws berichten