Uitreiking boeken familie Spee

Op woensdag 3 oktober kreeg Jo Beeren als voorzitter van de heemkundevereniging in de heemkamer een vijftal boeken uitgereikt met als titel "familie Spee". De boeken werden namens auteur Arnold Spee overgedragen door Jan Spee uit Blerick, een telg uit het geslacht Spee, die ook zijn steentje heeft bijgedragen en menig uurtje in de heemkamer heeft doorgebracht op zoek naar gegevens. De boeken zijn samengesteld door Arnold Spee uit Amsterdam met hulp van een aantal leden van de familie Spee en is een heus levenswerk geworden van tot nu toe vijf delen.Twee delen over de familie Spee te Kessel en drie over de familie Spee te Baarlo. De familie Spee (Ziepkes) is ook altijd nauw verbonden geweest met Neer en OOS NAER heeft dan ook als bron gediend voor een aantal gegevens en dat werd gewaardeerd door schenking van de boeken. Mocht u interesse hebben in een van de boeken dan kunt u contact opnemen met Arnold Spee (aspee@telfort.nl).

Zie beneden voor enkele foto's.

 

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

OPROEP !

Beste bezoekers van de website van OOS NAER, wij willen het decembernummer van OOS NAER uitgeven met als thema de evacuatie en bevrijding van Neer in het jaar 1944-1945 naar aanleiding van de 75-jarige bevrijding. We zijn op zoek naar mensen die...
Meer nieuws berichten