Uitreiking boek "Paardenhouderij in Neer"

Op woensdag 20 maart was een bijzondere inloopmiddag in de heemkamer bij OOS NAER aangezien het eerste exemplaar van het boekje "Paardenhouderij in Neer" werd uitgereikt aan auteur Thijs Roumen. Dit werd gedaan door Jo Beeren in hoedanigheid van OOS NAER als uitgever en in aanwezigheid van Thijs, zijn partner Mieke en de genodigden Harrie Boonen met echtgenote Mia en Mia Theelen. Het boekwerk is tot stand gekomen door een viertal artikelen van Thijs, die hij geschreven had voor het periodiek van OOS NAER, te optimaliseren en te bundelen. De inhoud geeft mooi weer hoe belangrijk de fokkerij in Neer is geweest en de rol van Nerenaren zowel regionaal, nationaal als internationaal. Thijs bedankte heemkundevereniging OOS NAER en liet niet onderbelicht de rol van Jos Silvrants en Mat van Roij bij het samenstellen en het verzorgen van de layout van het boekje en de redigerende rol van Elly van Roij-Ortan of zoals Thijs het noemde de "tekstuele suveillance". De uitreiking werd bezegeld met koffie, thee en vlaai en er werd nog aardig wat nagepraat, niet alleen over paarden. Het boekwerk is te verkrijgen bij OOS NAER voor de prijs van €7,50 bij de penningmeester of in de heemkamer tijdens de inloopmomenten. De kosten voor verzenden bedragen €5. Mail voor bestellen kan via penningmeester@oosnaer.nl Zie beneden voor een impressie.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

OPROEP !

Beste bezoekers van de website van OOS NAER, wij willen het decembernummer van OOS NAER uitgeven met als thema de evacuatie en bevrijding van Neer in het jaar 1944-1945 naar aanleiding van de 75-jarige bevrijding. We zijn op zoek naar mensen die...
Lees verder »
Lees verder »

Nieuwjaars inloopavond

Zoals ieder jaar starten we ook dit jaar weer met een nieuwjaars inloopavond. Op maandag 7 januari 2019 is iedereen welkom in de heemkamer op onze inloopavond. U kunt vanaf 19.30 uur binnenlopen. Onder het genot van een kopje koffie en een wafel kan...
Meer nieuws berichten