OPROEP !

Beste bezoekers van de website van OOS NAER, wij willen het decembernummer van OOS NAER uitgeven met als thema de evacuatie en bevrijding van Neer in het jaar 1944-1945 naar aanleiding van de 75-jarige bevrijding. We zijn op zoek naar mensen die graag hun verhaal uit die periode aan ons toe willen vertrouwen, zodat we deze kunnen bundelen en publiceren in dit nummer. Het hoeven geen ellenlange verhalen te zijn maar gewoon hoe deze periode ervaren is of de bijzonderheden die men wellicht als kind heeft meegemaakt. Denk aan vertrek uit Neer en later weer thuiskomst, wat werd er meegenomen, wat werd er gegeten en waar kwam dat vanaf. Heeft men gevaar ervaren of meegemaakt of was er contact met soldaten. Alle kleine en grote herinneringen samen maken waarschijnlijk een boeiend verhaal. Denk niet te snel "Het zal wel niets zijn wat ik te vertellen heb", want vele kleine anekdotes of dagboeken c.q. dagboefragmenten maken het boeiend, zeker voor het nageslacht en degenen die het niet lijfelijk hebben meegemaakt. Graag een mailtje naar redactie@oosnaer.nl of bel naar Jos Silvrants 0475594196 of Mat van Roij 0475593748 en wij komen desgewenst naar u toe. Alvast hartelijk dank!

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Nieuwjaars inloopavond

Zoals ieder jaar starten we ook dit jaar weer met een nieuwjaars inloopavond. Op maandag 7 januari 2019 is iedereen welkom in de heemkamer op onze inloopavond. U kunt vanaf 19.30 uur binnenlopen. Onder het genot van een kopje koffie en een wafel kan...
Meer nieuws berichten