OOS NAER nummer 92 is verschenen

Vandaag 16 juni 2022 is nummer 92 van OOS NAER verschenen en wordt bezorgd bij de leden. In dit nummer de volgende artikelen: '100 jaar geleden' waarin Jos Geraets de lezer mee terug neemt naar 1921 en 1922 de jaren waarin de Neerse Oranjesschutterij het OLS respectievelijk wint en organiseert. Ook toen kwam er al heel wat bij kijken om het OLS te organiseren. Jos Emonts en Hans Mingers starten met een artikelserie over de Neerse mijnwerkers die vooral in staatsmijn Emma te werk waren gesteld. In dit artikel een overzicht van Neerse mijnwerkers, hoe de werving in zijn werk ging, het vervoer geregeld was, een aantal persoonlijke belevenissen en cijfers. An Simons laat namens de werkgroep 'Krantenknipsels' in '60 jaar geleden... lang geleden?' zien hoe florerend het toneel in Neer was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. In de serie 'Uit Neerse bodem' beschrijft Leon Lenders de vondsten die gedaan zijn bij opgravingen aan de Heldense weg in mei 2020. Hieruit blijkt weer hoe interessant Neer is voor de archeologie. Jos Smeets beschrijft in het tweede deel over zijn vader Piet de belevenissen in de oorlogsjaren 1939 tot 1945. Indeling bij de grenscompagnie, in gevangenname en kampleven, terugkeer en onderduiktijd, verhalen en tegenslag in de familie, bevrijding en ordedienst. In de artikelenserie over gevelstenen van Tjeu Scheepers en Sjaak Niessen is dit keer het ornament aan de Johanneshoeve aan de beurt. In het artikel passeren de verklaring voor de naam, zijn bewoners en een stukje geschiedenis. Als slot een bijdrage van Koos Luijten in de serie 'Vroeger en nu' waar het de beurt valt aan een stukje Heldenseweg. Nu met het nieuwe fietspad en toen óók met fietspad echter aan de andere zijde en vervaardigd met sintels uit de Budelse zinkwitfabriek!

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Open rondleiding Tweede Paasdag

Jaarlijkse themawandeling in en rondom de kern van Neer met zijn vele historische monumenten en hedendaagse bezienswaardigheden. Met als rode draad 'Neer en het water'; het water wat veelal onze vriend en heel af en toe onze vijand is. Zo ervaart u...
Lees verder »
Lees verder »

Maartnummer (91) OOS NAER verschenen

Het maartnummer (91) van OOS NAER is donderdag 18 maart 2022 verschenen en wordt bij de leden thuisbezorgd. In dit nummer weer een aantal interessante artikelen waarbij het toeval wil dat er veel artikelen gewijd zijn aan personen. Het nummer start...
Lees verder »
Lees verder »

Opnieuw OPEN!

Na een sluiting, i.v.m. de coronapandemie, van bijna twee jaar is vanaf maandag 7 maart de heemkamer weer open voor de inloopmomenten. De inloop is zoals vanouds iedere eerste maandag van de maand van 19.30 tot 22.30 uur en iedere woensdagmiddag van...
Meer nieuws berichten