OOS NAER nummer 92 is verschenen

Vandaag 16 juni 2022 is nummer 92 van OOS NAER verschenen en wordt bezorgd bij de leden. In dit nummer de volgende artikelen: '100 jaar geleden' waarin Jos Geraets de lezer mee terug neemt naar 1921 en 1922 de jaren waarin de Neerse Oranjesschutterij het OLS respectievelijk wint en organiseert. Ook toen kwam er al heel wat bij kijken om het OLS te organiseren. Jos Emonts en Hans Mingers starten met een artikelserie over de Neerse mijnwerkers die vooral in staatsmijn Emma te werk waren gesteld. In dit artikel een overzicht van Neerse mijnwerkers, hoe de werving in zijn werk ging, het vervoer geregeld was, een aantal persoonlijke belevenissen en cijfers. An Simons laat namens de werkgroep 'Krantenknipsels' in '60 jaar geleden... lang geleden?' zien hoe florerend het toneel in Neer was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. In de serie 'Uit Neerse bodem' beschrijft Leon Lenders de vondsten die gedaan zijn bij opgravingen aan de Heldense weg in mei 2020. Hieruit blijkt weer hoe interessant Neer is voor de archeologie. Jos Smeets beschrijft in het tweede deel over zijn vader Piet de belevenissen in de oorlogsjaren 1939 tot 1945. Indeling bij de grenscompagnie, in gevangenname en kampleven, terugkeer en onderduiktijd, verhalen en tegenslag in de familie, bevrijding en ordedienst. In de artikelenserie over gevelstenen van Tjeu Scheepers en Sjaak Niessen is dit keer het ornament aan de Johanneshoeve aan de beurt. In het artikel passeren de verklaring voor de naam, zijn bewoners en een stukje geschiedenis. Als slot een bijdrage van Koos Luijten in de serie 'Vroeger en nu' waar het de beurt valt aan een stukje Heldenseweg. Nu met het nieuwe fietspad en toen óók met fietspad echter aan de andere zijde en vervaardigd met sintels uit de Budelse zinkwitfabriek!

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Gluren bij de Buren

De tweede avond, in het kader van de cultuurhistorische zomer 2022, van dit jaar is Gluren bij de Buren in het Belgische Peer. En wel op dinsdag 2 augustus, aanvang 19.00 uur, verzamelen in de Sint Trudokerk, Kerkstraat, te PEER. Vanuit Neer...
Lees verder »
Lees verder »

Gluren bij de Buren

In het kader van de cultuurhistorische zomer 2022 wordt dit jaar, na een coronapauze van twee jaar, weer het "Gluren bij de Buren" georganiseerd. Dinsdag 12 juli staat het eerste bezoek van deze zomer op het programma. We gaan als eerste op bezoek...
Lees verder »
Lees verder »

Nieuwe penningmeester OOS NAER

Tijdens de jaarvergadering van OOS NAER op 30 maart 2022 is Pierre Kuijpers afgetreden als bestuurslid en opgevolgd door Elly van Roij-Ortan. Elly is op de eerstvolgende bestuursvergadering tevens benoemd als nieuwe penningmeester. Voor...
Lees verder »
Lees verder »

Jaarvergadering OOS NAER

Woensdag 30 maart houden we onze jaarlijkse ledenvergadering in gemeenschapshuis De Haammaeker Hoogstraat 2, aanvang 20.00 uur. Op de agenda de gebruikelijke onderwerpen zoals het jaarverslag van de secretaris inclusief beeldmateriaal, het financieel...
Meer nieuws berichten