Nabben-kruis hersteld en verplaatst naar oorspronkelijke plek

Leden van de heemkundevereniging OOS NAER hebben de laatste weken hard gewerkt om het ‘Nab­ben-kruis’ nabij de woning van de familie Verkennis (Napoleonsweg 12) te verplaatsen naar de oorspronke­lijk plek waar het in 1916 door Willem Nabben geplaatst is. In overleg met de huidige bewoners, (het gezin Verkennis–Bouten) heeft de heemkundevereniging het ‘Nabben-kruis’, dat door de jaren heen grotendeels aan het oog onttrokken was, gedemonteerd en na een opknapbeurt teruggeplaatst naar de oorspronkelij­ke plek, rechts van de zandweg naast de woning. Dank is verschuldigd aan de kinderen Manders voor het beschikbaar stellen van het stukje grond waarop het kruis nu weer geplaatst is. Hun vader, Giel Manders, heeft in de 60-er jaren van de vorige eeuw het kruis naar de linkerzijde van de woning verplaatst aangezien hij dit veiliger vond omdat de vrachtwagens tijdens de afgravingen op de Kappert hier rakelings langsre­den. Bij de aanleg van het fietspad was het ook beter om het kruis te verplaatsen naar de linkerzijde van de woning. Ook is dank verschuldigd aan het gezin Verkennis-Bouten (de huidige bewoners van Napoleons­weg 12) voor hun medewerking tot verplaatsen van het kruis. Reeds in 2008 is in opdracht van de heemkundevereniging het kruishout vervangen door Guus Dorssers en is te­vens het corpus opnieuw geschilderd. In 2020 heeft Jaen Driessen het kruishout en corpus weer helemaal opgeknapt en opnieuw in de verf gezet. Het ‘Nabben-kruis’ ziet er weer prachtig uit. Bij het plaatsen van het kruis kwam Angeline, de achterkleindochter van Willem, met haar man ook nog een kijkje nemen en legde een bloemetje neer. De volledige geschiedenis van het kruis zal in een volgend nummer van OOS NAER beschreven worden. Zie beneden voor een fotoreportage van de werkzaamheden door te klikken op de eerste foto links bovenaan. Klik HIER voor een video over het herstel door Jaen Driessen.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Corona nieuws: VERVOLG

In navolging op het eerder besluit heeft het bestuur van heemkundevereniging OOS NAER besloten de genomen maatregelen door te trekken tot nader order en dus geen openbare activiteiten meer te houden in verband met de Corona pandemie. Daarom vinden er...
Lees verder »
Lees verder »

Juninummer OOS NAER geannuleerd

In verband met de COVID-19 pandemie is het juninummer van OOS NAER geannuleerd. Door de noodzakelijke redactiebijeenkomsten en verwerking, zoals verzendklaar maken van het periodiek en rondbrengen, is het niet verantwoord een nummer uit te brengen....
Lees verder »
Lees verder »

OOS NAER nummer 83 verschenen

Vrijdag 13 maart is nummer 83 van OOS NAER verschenen en wordt het periodiek bij de leden thuisbezorgd. De volgende artikelen kunt u hierin lezen: als eerste het gebruikelijke 'Ajs d'r èns wiltj loestere' waarin Tjeu Hermans terugblikt op de...
Lees verder »
Lees verder »

Serie 75 jaar bevrijding ML5

Heemkundevereniging OOS NAER wil graag uw aandacht vragen voor het onderstaande persbericht van omroep ML5, mede omdat OOS NAER medewerking heeft verleend aan de bijdrage van Neerse geïnterviewden. Persbericht  28 januari 2020 Omroep ML5 maakt...
Meer nieuws berichten