Meewerken aan onderzoek Joske Piepers uit Neer

Joske Piepers, een Neerse dame en promovenda aan de universiteit van Tilburg heeft uw hulp nodig bij haar onderzoek naar Limburgse dialecten. Zie hier beneden haar verzoek. De deelname kost weinig tijd en zal zeer gewaardeerd worden door Joske!

Beste Veldekekringen, heemkundeverenigingen, en andere taal- en erfgoedorganisaties,

Mijn naam is Joske Piepers, en ik werk als promovenda aan de universiteit van Tilburg, waar ik taalkundig onderzoek uitvoer naar de Limburgse dialecten. Ik stuur u deze e-mail om te vragen of u me hierbij zou kunnen en willen helpen, door middel van het verspreiden van een korte vragenlijst onder uw leden of binnen uw netwerk.

Mijn onderzoek is gericht op het gebruik van voornaamwoorden voor vrouwen in de Limburgse dialecten. Zoals u zeer waarschijnlijk weet, kunnen er in Limburgse dialecten verschillende voornaamwoorden worden gebruikt die in het Standaardnederlands niet gebruikelijk zijn. Zo kan er naar een vrouw verwezen worden met o.a. hethem of det. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er, wat het gebruik van deze voornaamwoorden betreft, grote verschillen bestaan tussen sprekers. Daarom hebben we nu een inventariserende vragenlijst gemaakt, om ​​het gebruik van en de bekendheid met elk voornaamwoord op grote schaal in kaart te kunnen brengen. Praktische informatie vindt u beneden.

Ik hoop van harte dat u bereid bent om bij dit onderzoek te helpen. Voor vragen of opmerkingen kunt u direct contact opnemen met mij (j.piepers@tilburguniversity.edu), maar, indien dat uw voorkeur heeft, ook met mijn begeleiders Ad Backus (a.m.backus@tilburguniversity.edu) en Jos Swanenberg (a.p.c.swanenberg@tilburguniversity.edu). 

Met vriendelijke groet,

Joske Piepers

Praktische informatie:

  • De vragenlijst is te bereiken via www.tiu.nu/voornaamwoorden (online). Deze kan worden ingevuld op een laptop/computer, tablet, of een smartphone. 
  • De vragenlijst bestaat uit zeventien vragen. 
  • Het invullen zal dus niet zo lang duren: geschat wordt dat dit gemiddeld 5 tot 10 minuten zal kosten.
  • De vragenlijst blijft online beschikbaar t/m zondag 1 oktober 2023.

Veelgestelde vragen:

  • Kan de vragenlijst ook op papier worden ingevuld? > In principe is het online, maar als dit om welke reden dan ook niet werkbaar is voor u, dan kan ik u ook papieren versies opsturen. Laat me in dat geval weten welk aantal u zou willen ontvangen, en op welk postadres. Ik stuur u dit dan toe, inclusief een gefrankeerde retourenvelop.
  • Mag ik de vragenlijst ook buiten mijn vereniging verder verspreiden? > Jazeker, graag zelfs. Ons doel is om antwoorden te verzamelen van personen uit heel Limburg, jong en oud.
  • De woorden het, hem of det voor vrouwen zijn niet gebruikelijk in mijn dialect. Kan ik de vragenlijst toch invullen? > Natuurlijk, graag zelfs. We zijn juist ook geïnteresseerd in de vraag in welke plaatsen deze woorden niet worden gebruikt. Uw deelname is dus net zo waardevol als die van ieder ander. 

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Naers Laesplenkske

Het 'Naers Laesplenkske' is nog voorradig en er kan één gratis exemplaar afgehaald worden door leden van OOS NAER in de Heemkamer op woensdagmiddag van 14 tot 17 uur. Mocht u er meer wensen dan kosten ze €2,- per stuk net zoals voor niet-leden. Ben...
Meer nieuws berichten