Maartnummer (91) OOS NAER verschenen

Het maartnummer (91) van OOS NAER is donderdag 18 maart 2022 verschenen en wordt bij de leden thuisbezorgd. In dit nummer weer een aantal interessante artikelen waarbij het toeval wil dat er veel artikelen gewijd zijn aan personen. Het nummer start met een artikel van Mat van Roij over Frits Veugen die in de vorige eeuw ongeveer 40 jaar een winkel heeft gehad in de Steeg waar van alles en nog wat te koop was. Je vroeg er bijna nooit mis. Het artikel wordt vervolgd door herinneringen van Tjeu Hermans aan de winkel van 'Veuge' met mooie anekdotes uit de tijd dat Tjeu kind was. In de serie 'gevelstenen' belicht Tjeu Scheepers de gevelsteen die geplaatst was boven de voordeur van het huis van Ziepkes Theidoear (Theodorus Spée) gelegen aan de Bergertsraat. Het volgende artikel handelt over de oorlogsbelevenissen van Jan Spiertz opgetekend door zoon Har Spiertz naar vertellingen en documenten van zijn vader. Hierna de start van een aantal artikelen van Jos Smeets over zijn vader Piet Smeets (Piet van Smeets Sef van Kienkefe). Vervolgens een artikel met herinneringen van Henk van Ratingen, woonachtig in Perth Australië, aan Joep Op 't Root die als schilder en tekenleraar bekend was in de vorige eeuw in Neer en een vriend van zijn vader Wöllem, die meister was. Joep was een broer van Giel en Pierre Op 't Root de directeuren van Op 't Root bakkerij machines aan de Napoleonsweg. Tot slot een artikel van An Simons, namens de Werkgroep Krantenartikelen, over het gas van toen (1963) dat ook nu zeer actueel is. Veel leesplezier!

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Open rondleiding Tweede Paasdag

Jaarlijkse themawandeling in en rondom de kern van Neer met zijn vele historische monumenten en hedendaagse bezienswaardigheden. Met als rode draad 'Neer en het water'; het water wat veelal onze vriend en heel af en toe onze vijand is. Zo ervaart u...
Lees verder »
Lees verder »

Opnieuw OPEN!

Na een sluiting, i.v.m. de coronapandemie, van bijna twee jaar is vanaf maandag 7 maart de heemkamer weer open voor de inloopmomenten. De inloop is zoals vanouds iedere eerste maandag van de maand van 19.30 tot 22.30 uur en iedere woensdagmiddag van...
Meer nieuws berichten