Maartnummer (79) van OOS NAER verschenen

Het maartnummer (79) van OOS NAER is verschenen met weer een aantal boeiende artikelen. Op de voorkant een foto van het Horssum (2019) waar vroeger een 'zwemparadijs' was voor de jeugd waaraan een artikel gewijd is. Verdere artikelen zijn een vervolg van de series bruiloften door de werkgroep Beeld en Geluid, Neer vroeger en nu door Koos Luijten, transcripties schepenbank Neer door Mat van Roij en een laatste aflevering over de Neerse Indiëgangers door Tjeu Hermans.Verder nog een artikel in de serie 'Uit Neerse bodem' door Leon Lenders. De auteurs Anny Cuijpers, Tjeu Hermans en Ruud Windhorst geven een indruk over het vroegere zwemparadijs het Horssum, Henk Geelen beschrijft de belevenissen van het duo 'The Yellows' dat hij samen met zijn zus Koos vormde in de begin jaren zestig. Voor een geluidsopname van het duo klik op de volgende link https://www.youtube.com/watch?v=FZIeXtLee00 of zoek op de term 'the yellows back to the sixties'. Verder een artikel van Elly van Roij-Ortan en An Simons dat beschrijft hoe men gemakkelijk de boekencollectie van OOS NAER kan opzoeken via de website van OOS NAER. De uitgave wordt compleet gemaakt met twee pagina's waarop een fotocollage te zien is die gemaakt is van foto's genomen tijdens de expostie over de Engelmanstraat op 30 december 2018 in de Haammaeker.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

OPROEP !

Beste bezoekers van de website van OOS NAER, wij willen het decembernummer van OOS NAER uitgeven met als thema de evacuatie en bevrijding van Neer in het jaar 1944-1945 naar aanleiding van de 75-jarige bevrijding. We zijn op zoek naar mensen die...
Lees verder »
Lees verder »

Nieuwjaars inloopavond

Zoals ieder jaar starten we ook dit jaar weer met een nieuwjaars inloopavond. Op maandag 7 januari 2019 is iedereen welkom in de heemkamer op onze inloopavond. U kunt vanaf 19.30 uur binnenlopen. Onder het genot van een kopje koffie en een wafel kan...
Meer nieuws berichten