Lintje voor Elly Keiren-Mestrom

Elly Keiren-Mestrom werd vandaag, vrijdag 26 januari, tijdens een speciale redactievergadering van OOS NAER volledig verrast onderscheiden door burgemeester Désirée Schmalschläger en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Elly heeft haar sporen verdiend bij tal van organisaties in het verleden en ook nog heden ondanks haar hoge leeftijd van 96 jaar. Ze was betrokken bij de oprichting van Kindervakantiewerk Roggel en Neer, seniorenvereniging Neer, peuterspeelzaal Neer, Groene Kruis Neer en buurt Klaverblad. Verder was Elly betrokken bij de parochie Sint-Martinus, Parochieel Missie Centrum en is zij redactielid van OOS NAER al gedurende 25 jaar. Ook onderhield zij contacten met alle Neerse religieuzen die in de missie waren of geweest zijn. Al met al een zeer verdiende onderscheiding.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

OOS NAER nummer 98 verschenen

Op donderdag 14 december is het kwartaalblad van OOS NAER (nummer 98) verschenen met een reeks aan boeiende artikelen en alle leden zullen dit weer thuisbezorgd krijgen. In dit nummer achtereenvolgens: 'Asj d'r èns wiltj loestere' en de inhoud met in...
Lees verder »
Lees verder »

Staatsmijn Beatrix

Gemiste kans of zegen? Heemkunde OOS NAER wil de artikelenreeks in haar periodiek over de Neerse mijnwerkers laten afsluiten door Luc Wolters met een lezing over een bijzondere mijn. Weinigen zullen nog weten dat Staatsmijnen in de jaren vijftig...
Lees verder »
Lees verder »

BEDANKT!

Heemkundevereniging OOS NAER wil alle stemmers, die bij de RaboClubsupport actie van 2023  hun stem op OOS NAER hebben uitgebracht, bedanken. Het heeft een bedrag van €376,07 opgeleverd dat wij een geweldig resultaat vinden.Het bedrag wordt ingezet...
Lees verder »
Lees verder »

Excursie 2023

De jaarlijkse excursie van onze vereniging staat gepland op zondag 24 september 2023. Dit jaar brengen we een bezoek aan de kloostermonumenten te Steyl.  Stichting Behoud Monumenten Steyl laat in de kloosterkelders een unieke expositie zien over...
Meer nieuws berichten