Jaarvergadering OOS NAER woensdag 30 maart 2022

Woensdag 30 maart 2022 om 20 uur 's avonds vond de jaarvergadering plaats van OOS NAER in de Haammaeker. Dit was na een pauze van twee jaar en derhalve een samenvatting van de activiteiten en financieel jaarovezicht over drie jaren n.l. 2019, 2020 en 2021. Tjeu Scheepers presenteerde als secretaris, via een powerpoint, de activiteiten van de afgelopen drie jaar en memoreerde tal van gebeurtenissen en activiteiten van OOS NAER. Hierna gaf penningmeester Pierre Kuijpers de financiële jaaroverzichten van  2019, 2020 en 2021 gevolgd door de begroting van 2022. De kascontrolecommissie, bestaande uit Har Kuijpers en Sjaak Beeren accordeerden de kascontrole en gaven het bestuur decharge. Har Kuijpers was aftredend als kascontrolelid en werd opgevolgd door Peter van der Horst. Drie bestuursleden (Jos Silvrants, Nic Delissen en Mat van Roij) werden herkozen nadat ze statutair aftredend waren en Pierre Kuijpers stopte als bestuurslid. Als nieuw bestuurslid werd Elly van Roij-Ortan voorgedragen door het bestuur en met algehele stemmen onder applaus aangenomen. De voorzitter memoreerde de overleden leden en er werd een minuut stilte in acht genomen. Daarna was het tijd voor een pauze met een gratis consumptie van de vereniging. Na de pauze en het officiële gedeelte volgde een zwartwit film over de bouw van de PLEM in Buggenum in de jaren vijftig van de vorige eeuw dat met veel bewondering werd bekeken. Wat zijn de tijden veranderd. Om ongeveer 22 uur werd de avond beëindigd.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Achteróm is kèrmis

Deze lezing wordt verzorgd door Hugo Luijten. Hugo Luijten (1969) is historicus en schrijver en woont in Antwerpen. Regelmatig publiceert hij over geschiedenis, heemkunde en dialecten. In 2017 kwam zijn debuutroman ‘Offer voor een verloren zaak’ uit,...
Lees verder »
Lees verder »

OOS NAER nummer 93 verschenen

Het septembernummer van OOS NAER (93) is vandaag verschenen met weer een aantal boeiende artikelen. In 'Asj d'r ...' een beknopt intro in het dialect gevolgd door het eerste artikel van Jos Emonts en Hans Mingers met deel 2 over de Neerse...
Lees verder »
Lees verder »

RABO Club Support

Ook dit jaar is er weer een RABO Club Support. Wij bevelen ons weer van harte aan om op OOS NAER te stemmen als u heemkunde hoog in het vaandel heeft staan of ons een warm hart toedraagt. Alvast bij voorbaat dank voor uw stem! Klik HIER om naar het...
Lees verder »
Lees verder »

Gluren bij de Buren

Voor de vierde aflevering van Gluren bij de Buren gaan we weer naar België. Net over de grens bij Stramproy ligt MOLENBEERSEL waar we op bezoek gaan. Ook deze aflevering op dinsdag 30 augustus start om 19.00 uur. Samenkomst in theatercafé De Stegel...
Meer nieuws berichten