Jaarvergadering OOS NAER woensdag 30 maart 2022

Woensdag 30 maart 2022 om 20 uur 's avonds vond de jaarvergadering plaats van OOS NAER in de Haammaeker. Dit was na een pauze van twee jaar en derhalve een samenvatting van de activiteiten en financieel jaarovezicht over drie jaren n.l. 2019, 2020 en 2021. Tjeu Scheepers presenteerde als secretaris, via een powerpoint, de activiteiten van de afgelopen drie jaar en memoreerde tal van gebeurtenissen en activiteiten van OOS NAER. Hierna gaf penningmeester Pierre Kuijpers de financiële jaaroverzichten van  2019, 2020 en 2021 gevolgd door de begroting van 2022. De kascontrolecommissie, bestaande uit Har Kuijpers en Sjaak Beeren accordeerden de kascontrole en gaven het bestuur decharge. Har Kuijpers was aftredend als kascontrolelid en werd opgevolgd door Peter van der Horst. Drie bestuursleden (Jos Silvrants, Nic Delissen en Mat van Roij) werden herkozen nadat ze statutair aftredend waren en Pierre Kuijpers stopte als bestuurslid. Als nieuw bestuurslid werd Elly van Roij-Ortan voorgedragen door het bestuur en met algehele stemmen onder applaus aangenomen. De voorzitter memoreerde de overleden leden en er werd een minuut stilte in acht genomen. Daarna was het tijd voor een pauze met een gratis consumptie van de vereniging. Na de pauze en het officiële gedeelte volgde een zwartwit film over de bouw van de PLEM in Buggenum in de jaren vijftig van de vorige eeuw dat met veel bewondering werd bekeken. Wat zijn de tijden veranderd. Om ongeveer 22 uur werd de avond beëindigd.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Gluren bij de Buren

De tweede avond, in het kader van de cultuurhistorische zomer 2022, van dit jaar is Gluren bij de Buren in het Belgische Peer. En wel op dinsdag 2 augustus, aanvang 19.00 uur, verzamelen in de Sint Trudokerk, Kerkstraat, te PEER. Vanuit Neer...
Lees verder »
Lees verder »

Gluren bij de Buren

In het kader van de cultuurhistorische zomer 2022 wordt dit jaar, na een coronapauze van twee jaar, weer het "Gluren bij de Buren" georganiseerd. Dinsdag 12 juli staat het eerste bezoek van deze zomer op het programma. We gaan als eerste op bezoek...
Lees verder »
Lees verder »

OOS NAER nummer 92 is verschenen

Vandaag 16 juni 2022 is nummer 92 van OOS NAER verschenen en wordt bezorgd bij de leden. In dit nummer de volgende artikelen: '100 jaar geleden' waarin Jos Geraets de lezer mee terug neemt naar 1921 en 1922 de jaren waarin de Neerse Oranjesschutterij...
Lees verder »
Lees verder »

Nieuwe penningmeester OOS NAER

Tijdens de jaarvergadering van OOS NAER op 30 maart 2022 is Pierre Kuijpers afgetreden als bestuurslid en opgevolgd door Elly van Roij-Ortan. Elly is op de eerstvolgende bestuursvergadering tevens benoemd als nieuwe penningmeester. Voor...
Meer nieuws berichten