Jaarvergadering 28 maart 2018

Op woensdag 28 maart werd de jaarvergadering gehouden met na de pauze een presentatie waar de aanwezigen volop bij betrokken werden.

Voorzitter Jo Beeren opende de vergadering en heette de aanwezigen welkom. Er werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de ontvallen leden waarna An Simons de notulen van de vorige jaarvergadering voorlas en op instemming kon rekenen. Hierna gaf secretaris Jo Kuijpers middels een powerpointpresentatie een overzicht van het afgelopen jaar 2017 waarbij het grote aantal activiteiten opviel. Hierna was het de beurt aan Pierre Kuijpers met het financieel jaaroverzicht waaruit bleek dat het aantal van ongeveer 400 leden stabiel is gebleven en de vereniging financieel gezond is. De kascommissie gaf zijn goedkeuring bij monde van Piet Reinders en complimenteerde de penningmeester. Conclusie mag zijn: een jaar om trots op te zijn. Na de pauze was het de beurt aan de werkgroep Beeld en Geluid in de persoon van Hans Mingers met een presentatie waarbij nadrukkelijk de aanwezigen werden betrokken. Hij liet een groot aantal bekende Neerse personen passeren die overleden zijn en een stempel op de gemeenschap hebben gedrukt. De vraag was: "Kènne wae ze nog?" terwijl een afbeelding van een persoon werd getoond en gevraagd werd "Wie is het?" en hoe zijn bijnaam ook alweer was. Typisch bleek dat de bijnaam vaak bekender was dan de familienaam. Menig anekdote kwam boven water bij de aanwezigen waarbij regelmatig de tranen over de wangen liepen van het lachen. De vertoning mag dan ook als geslaagd beschouwd worden want er werd zelfs om een spoedig deel twee gevraagd.

Klik op de eerste foto voor een reportage.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Rectificatie !

Beste leden, in de nieuwsbrief die u ontvangen heeft bij het periodiek nummer 79 is per abuis 19.00 uur genoemd als begintijd van de jaarvergadering op woensdag 27 maart, dit moet zijn 19.30 uur. Excuses hiervoor.
Meer nieuws berichten