Klas St. Jozefschool op bezoek

Woensdagmiddag 28 juni 2017 was er een klas van de voormalige meisjesschool St.Jozef te Neer, samen met hun toenmalige juf Peulen, op bezoek in de Heemkamer. Dit als onderdeel van de tweejaarlijkse reünie die de dames onderling organiseren.

Tijdens het bezoek werden ze getrakteerd op koffie met vlaai en hield Jo van Leuve (Kuijpers) een voordracht over oude bijnamen van (toenmalige) inwoners van Neer en hoe die bijnamen tot stand kwamen.

In de pauze werd een lied van "de Knapenzengers" ten gehore gebracht waarin menige bijnaam bezongen werd. De dames genoten zichtbaar. Verder werden er oude foto's bekeken en trachtte voorzitter Jo Beeren de dames te overtuigen van het belang van heemkundevereniging OOS NAER.

Na de pauze werd nog een film vertoond over Neer die gemaakt is in 1953 waarop veel straatbeelden met toenmalige inwoners en verenigingen te zien waren.

Ter afsluiting kregen de dames een nummer van het heemkunde blad en namen ze afscheid. Zichtbaar nagenietend gingen ze op weg naar een gezamenlijk diner.

Klik beneden op de eerste foto voor een reportage.

 

 

Meer nieuws

Meer nieuws berichten