Het schutterswezen in Limburg en Europa

Lezing door Luc Wolters.

Een historische introductie bij het Europees Schuttertreffen Leudal 2018

Een Limburgs cultuurgoed bij uitstek wordt gevormd door de vele schutterijen in de provincie. Het zijn verenigingen met rijke tradities en dikwijls met een hoge ouderdom. Ook in Leudal en omstreken spelen de schutterijen een belangrijke rol in het verenigingsleven. Er zijn van oudsher zelfs meerdere schutterijen actief, elk met zijn eigen achtergrond. Behalve in Limburg zijn er vele schutterijen of schuttersgilden in andere delen van Nederland en België en zelfs in heel Europa, tot Scandinavië, Polen en Italië aan toe. Vele daarvan bezoeken Leudal tijdens het Europees Schutterstreffen in augustus 2018.

De lezing draagt een historisch karakter, waarbij vragen aan bod komen als: hoe zijn schutterijen en broederschappen ontstaan? Hoe is het schutterswezen historisch gegroeid? Hoe verliep deze ontwikkeling in de steden en op het platteland en wat kunnen we daarvan lokaal, bijvoorbeeld in Leudal, herkennen? Wat waren in vroeger eeuwen de taken en bezigheden van de schutterijen? De lezing wordt rijkelijk geïllustreerd met beeldmateriaal, historisch en actueel.

Voorts wordt over de grenzen gekeken naar hoe het schutterswezen zich daar manifesteert. Welke rijke schutterstradities beleefd worden, hier en elders, zoals: het vogelschieten, het begeleiden van de proces­sie, patroonsdagviering en 't ten grave dragen van leden, het schieten met handboog, kruisboog en kleinkaliber-geweren, gildedansen, de rol van de vrouw etc. Daarbij wordt ook ingegaan op de organisatie van het schutterswezen, hier en in Europees verband, evenals de oorsprong en ontwikkeling van het schuttersfeest.

Drs. Luc Wolters is afgestudeerd op het onderwerp van de Limburgse schutterij. Hij is eindredacteur van het Limburgs Schutterstijdschrift, conservator van het Limburgs Schutterij Museum en doet historisch onderzoek naar het schutterswezen. Hij heeft een historisch bureau, Historie Present (www.historiepresent.nl), dat tal van geschiedkundige opdrachten ter hand neemt: eindredactie, script documentaire, publicatiebegeleiding, documentatie, jubileumboek, research etc.

Meer nieuws

Meer nieuws berichten