Tjeu van Waals Sefke

Ook ons verenigingslid, Tjeu Hermans (Tjeu van Waals Sefke), thans wonende in Nuenen (N-Br.), heeft op donderdag 28 april j.l. een onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange verdiensten binnen de heemkundevereniging, de carnavalsvereniging en de kerk aldaar. Binnen de heemkundevereniging is hij lid van diverse werkgroepen en ook redactielid van de vereniging.Hij werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.Hij kreeg de onderscheiding opgespeld door burgemeester Drs. H. Terwisse van Nuenen.Er mag tevens bij vermeld worden, dat Tjeu lid is van de redactie van ons periodiek "Oos Naer" en hiervoor veel onderzoekswerk verricht voor artikelen, die hij in ons blad verzorgt.

Meer nieuws

Meer nieuws berichten