Filmavond: Jong Nederland op kamp in Heeze

Opnieuw houden wij weer een filmavond in de heemkamer. Op maandag 4 november kijken we samen naar films over Jong Nederland op kamp. We hebben een aantal films ter beschikking waarvan wij er een tweetal willen tonen. Deze films zijn afkomstig van Peter Dorssers (vanne Riekswaeg) en laten beelden zien van het kamp voor junioren en senioren in 1980 te Heeze.

Dat het Jong Nederland van vandaag  anders is dan in 1980 zal niemand verbazen. Zo wel toen als nu is er voor het werk van Jong Nederland veel belangstelling. In een tijd waar de jeugd de vrije tijdsbesteding voor het uitkiezen heeft bloeit Jong Nederland als nooit tevoren.

Was u ook deelnemer of toeschouwer of bent u gewoon belangstellende? Kom dat zien. Iedereen is van harte welkom. 

De vertoning begint om 20.00 uur maar vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen. De koffie staat klaar!

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Corona nieuws: VERVOLG

In navolging op het eerder besluit heeft het bestuur van heemkundevereniging OOS NAER besloten de genomen maatregelen door te trekken tot eind 2020 en dus geen openbare activiteiten meer te houden in verband met de Corona pandemie. Daarom vinden er...
Lees verder »
Lees verder »

Ommetje Kinkhoven door OOS NAER

Het Ommetje Kinkhoven is het resultaat van een prijsvraag, georganiseerd door het IKL in 2010-2011. Opzet was het bevorderen van korte wandelingen door het buitengebied nabij woonkernen. Met recht kan worden gesproken van een interessante wandelroute...
Lees verder »
Lees verder »

Correctie gezinsoverzichten.

In de laatste update van de gezinsoverzichten per 7 mei 2020 zijn enkele foutjes in geslopen. Deze zijn gecorrigeerd en de datum van de update is nu 23-06-2020 waarop ook onderstaande gegevens zijn gebaseerd. 77.024 gezinsoverzichten  In totaal...
Lees verder »
Lees verder »

Update gezinsoverzichten (7 mei 2020)

De gezinsoverzichten zijn weer van een update voorzien met als peildatum 7 mei 2020. De vermelde persoonsgegevens zijn hoofdzakelijk afkomstig van de registers van de burgerlijke stand van de twaalf vroegere gemeenten van Leudal. Van Neer zijn tevens...
Meer nieuws berichten