Decembernummer (90) van OOS NAER is uit

Donderdag 16 december 2021 is het decembernummer (90) van OOS NAER verschenen en wordt het thuisbezorgd bij de leden. Ook in dit nummer weer een verscheidenheid aan bijzonderheden met heemkundige inhoud m.b.t. Neer. Op de voorpagina een sneeuwlandschap van december 2021 langs de Neerbeek ter hoogte van de Sjans. Op de eerste bladzijde de inhoud en het dialectstukje 'Asj d'r èns wiltj loestere'  van Tjeu Hermans waar hij zijn visie weergeeft over de verdere inhoud van het dit keer 28 pagina's tellende tijdschrift OOS NAER. Vervolgens een artikel van Jos Geraets in de serie '100 jaar geleden' over Jacobus Emonts (Emons Koeab) en zijn aanstelling als gemeentewerker in 1921, behelsende een hele reeks beroepen. Op pagina vier het tweede deel van de familie Peter en Hendrina Nieskens  en hun emigratie naar Amerika waarbij generaties drie en vier passeren, geschreven door Mat van Roij. Met op de laatste pagina (13) van dit artikel een overzicht van generatie drie en vier. Hierna op pagina 14 de start van een artikelenreeks over gevelstenen in Neer door Tjeu Scheepers met foto's van Sjaak Niessen. De eerste gevelsteen die beschreven wordt is die van de Hammermolen. In de serie 'Bruiloften'  is ditmaal Sjeng en Miena Kuijpers-Nijssen aan de beurt met een foto van het echtpaar en hun gasten op 9 mei 1938 als start. Op pagina 18 het begin van een artikel van Elly van Roij-Ortan over het onstaan en ontwikkelen van 'koken'. Gestart wordt in de prehistorie en via de Egyptenaren en de middeleeuwen naar het begin van de 20ste eeuw en het koken van nu met linkjes naar Neer. Hierbij als eind tweebladzijdes waar Tjeu Hermans vertelt over een aantal gebruiken bij hun thuis toen hij een klein manneke was (1940-1950). Als laatste artikel een aantal nieuwjaarswensen uit vervlogen tijden verzameld door An Simons van de werkgroep Krantenknipsels. Nummer 90 eindigt met een speciaal setje Lindeboom, dat terecht een gouden glans geeft aan hun bier door het winnen van de 'World beer award'. Alles bij elkaar een mooi extra dik nummer voor de feestdagen. Prettige kerstdagen en een mooi nieuwjaar gewenst.

Meer nieuws

Lees verder »
Lees verder »

Nieuwe penningmeester OOS NAER

Tijdens de jaarvergadering van OOS NAER op 30 maart 2022 is Pierre Kuijpers afgetreden als bestuurslid en opgevolgd door Elly van Roij-Ortan. Elly is op de eerstvolgende bestuursvergadering tevens benoemd als nieuwe penningmeester. Voor...
Lees verder »
Lees verder »

Jaarvergadering OOS NAER

Woensdag 30 maart houden we onze jaarlijkse ledenvergadering in gemeenschapshuis De Haammaeker Hoogstraat 2, aanvang 20.00 uur. Op de agenda de gebruikelijke onderwerpen zoals het jaarverslag van de secretaris inclusief beeldmateriaal, het financieel...
Lees verder »
Lees verder »

Maartnummer (91) OOS NAER verschenen

Het maartnummer (91) van OOS NAER is donderdag 18 maart 2022 verschenen en wordt bij de leden thuisbezorgd. In dit nummer weer een aantal interessante artikelen waarbij het toeval wil dat er veel artikelen gewijd zijn aan personen. Het nummer start...
Lees verder »
Lees verder »

Opnieuw OPEN!

Na een sluiting, i.v.m. de coronapandemie, van bijna twee jaar is vanaf maandag 7 maart de heemkamer weer open voor de inloopmomenten. De inloop is zoals vanouds iedere eerste maandag van de maand van 19.30 tot 22.30 uur en iedere woensdagmiddag van...
Meer nieuws berichten