Reportages

Presentatie boek 'Sint-Jozefschool Neer'

Vrijdagmiddag 25 november was het dan eindelijk zover. Het boek 'Sint-Jozefschool Neer' uitgegeven door OOS NAER werd gepresenteerd in D'n Haammaeker voor een volle zaal met genodigden en belangstellenden. Na ruim tien jaar verzamelen van gegevens en foto's door Nic Delissen, Tjeu Hermans en Jos Geraets en vier jaar werk van de redactie was het eindelijk zover en kon het resultaat met trots getoond worden. De middag werd gepresenteerd door Tjeu Scheepers met tevens een terugblik op het onderwijs in Neer en voorts kwam Nic Delissen aan het woord en gaf zijn beweegredenen voor zijn initiatief voor het boek en wat hij gaandeweg tegenkwam gevolgd door Mat van Roij die de totstandkoming van het boek toelichtte namens de redactie. Na deze presentaties was er een intermezzo waarbij Tjeu Hermans als erelid werd benoemd en Jos Geraets alsnog een speldje kreeg dat tegenwoordig hoort bij het erelidmaatschap. Jos was reeds erelid vanaf 2007. Tjeu Hermans kon niet aanwezig zijn in verband met ziekte en kreeg de bijbehorende versierselen diezelfde dag via zijn dochter in het ziekenhuis uitgereikt. Na deze handelingen was het dan eindelijk zover dat het eerste boek uitgereikt kon worden aan de oudste nog levende leerling van de Sint-Jozefschool, mevrouw Lies Meerts-Sijben, tegenwoordig wonende in Beesel. Lies Meerts-Sijben is 100 jaar oud, nog goed ter been en nog rap van tong. Ze kreeg het boek met bijbehorende bloemen uit handen van Nic. Als tweede was zuster Henrica aan de beurt voor het ontvangen van het boek. Zij is de archivaris van de Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid en is van  grote hulp geweest bij het verkrijgen van informatie voor het boek. Zuster Henrica is ook de schrijfster van het voorwoord in het boek. Hierna kreeg wethouder Robert Martens van de gemeente Leudal nog een exemplaar en werden de redactieleden en Nic bedankt met een bloemetje. Omroep ML5 was ook aanwezig en maakte opnames, deze zijn te zien door HIER te klikken. Voor een fotoreportage zie beneden.