Reportages

Nabben-kruis hersteld en verplaatst naar oorspronkelijke plek

Leden van de heemkundevereniging OOS NAER hebben de laatste weken hard gewerkt om het ‘Nab­ben-kruis’ nabij de woning van de familie Verkennis (Napoleonsweg 12) te verplaatsen naar de oorspronke­lijk plek waar het in 1916 door Willem Nabben geplaatst is. In overleg met de huidige bewoners, (het gezin Verkennis–Bouten) heeft de heemkundevereniging het ‘Nabben-kruis’, dat door de jaren heen grotendeels aan het oog onttrokken was, gedemonteerd en na een opknapbeurt teruggeplaatst naar de oorspronkelij­ke plek, rechts van de zandweg naast de woning. Dank is verschuldigd aan de kinderen Manders voor het beschikbaar stellen van het stukje grond waarop het kruis nu weer geplaatst is. Hun vader, Giel Manders, heeft in de 60-er jaren van de vorige eeuw het kruis naar de linkerzijde van de woning verplaatst aangezien hij dit veiliger vond omdat de vrachtwagens tijdens de afgravingen op de Kappert hier rakelings langsre­den. Bij de aanleg van het fietspad was het ook beter om het kruis te verplaatsen naar de linkerzijde van de woning. Ook is dank verschuldigd aan het gezin Verkennis-Bouten (de huidige bewoners van Napoleons­weg 12) voor hun medewerking tot verplaatsen van het kruis. Reeds in 2008 is in opdracht van de heemkundevereniging het kruishout vervangen door Guus Dorssers en is te­vens het corpus opnieuw geschilderd. In 2020 heeft Jaen Driessen het kruishout en corpus weer helemaal opgeknapt en opnieuw in de verf gezet. Het ‘Nabben-kruis’ ziet er weer prachtig uit. Bij het plaatsen van het kruis kwam Angeline, de achterkleindochter van Willem, met haar man ook nog een kijkje nemen en legde een bloemetje neer. De volledige geschiedenis van het kruis zal in een volgend nummer van OOS NAER beschreven worden. Zie beneden voor een fotoreportage van de werkzaamheden door te klikken op de eerste foto links bovenaan. Klik HIER voor een video over het herstel door Jaen Driessen.