Menu

Sint-Martinus Neer

Honderd jaar kerk, duizend jaar parochie

Auteur Har Kuijpers
Beschrijving

Na een voorwoord van Pastoor Schwillens volgt er een inleiding door de schrijver, waarin hij stilstaat bij het 100-jarig jubileum van de kerk en 1000 jaar parochie. Het boek bestaat uit vier delen. Deel 1: De honderdjarige kerk - een beeld van het kerkgebouw en haar interieur met veel prachtige foto's. Deel 2: Duizend jaar parochie - loopt als een rode draad door het boek. De Martinusparochie was eeuwenlang een van de grootste en rijkste parochies uit de omtrek. Deel 3: Honderd jaar kerk - de 100-jarige geschiedenis van het huidige kerkgebouw met een beschrijving van de oude kerk, de bouw van de nieuwe kerk in 1909-1910, de verwoesting en wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse restauratie. Deel 4: Het eeuwfeest - een beeld van het jubileum in 2010 met foto's, de jubileummis op zondag 12 september en de tentoonstelling van de kerkschatten op 18, 19 en 20 september 2010.

Verschenen op 21 november 2010
Uitgever Stichting Comité 100 jaar St. Martinuskerk te Neer
ISBN
Ter gelegenheid van Het honderdjarig bestaan van de St. Martinuskerk
In de heemkamer
Te bestellen
Bestel informatie Verzendkosten bedragen €6.-. Het is verkrijgbaar bij de penningmeester van de heemkundevereniging OOS NAER (P. Kuijpers). Zie Ledeninformatie.
Prijs € 15,00
Formaat a4
Aantal pagina's 260

Publicaties

Neer in oude ansichten

Jo Beeren

In dit boekje worden foto's van Neer getoond van 1900 tot 1948. In de inleiding wordt kort iets verteld over de...

Meer lezen

60 jarig bestaan KPJ Neer

Wilhelmien Senssen, Lisette Bouten, Peter Verheyden, Har Geenen, Jan Strous, Ine van Neerven, Har Timmermans, José Boulens en Anjo Timmermans

Bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de KPJ werd in 1983 een herinneringsboekje uitgegeven.

Hierin wordt de...

Meer lezen

LVB Neer 50 jaar

Bestuur LVB Neer

Het boekje gaat geheel over de geschiedenis van de L.V.B. Neer, waarbij ook foto's afgedrukt staan. Pastoor Schmitz,...

Meer lezen

Heilig Hart school vroeger en nu

M.J.L. Scheepers

In dit boekje met veel zwart-wit foto's van de school en klassen, die door diverse Neerse inwoners aangeleverd zijn,...

Meer lezen

De Familie Stemkens

J.H. Hanssen

Na een inleiding door de schrijver volgt een zeer korte beschrijving van Neer vanaf het Graafschap Horn tot de Franse...

Meer lezen

425 jaar 'Schutterij St.Sebastianus', Neer

Sjra Wagemans, Wiel Derikx en Jo Beeren

Programma van het jubileumfeest op zaterdag 19 juli 1980; oude foto's; korte geschiedenis van de schutterij; de 'oude'...

Meer lezen

40 jaar RKSVN

Ton Derikx

Behalve een voetbalclub bestond er sinds 1953 ook een afdeling handbal binnen R.K.S.V.N. Het boekje geeft een duidelijk...

Meer lezen

Neer en Neerenaren vroeger

Sef Theelen

Samensteller, Sef Theelen (Sefke van Sjaen) geeft in zijn 'ten geleide' aan waarvoor dit boekje bedoeld is. Wij zijn...

Meer lezen

Feestgids Fanfare de Eendracht Neer 1902-1977

G. Theelen

- Voorwoord van Burgemeester van Kessel en Neer, Mr. F.A.W. Jacobs - verder van: A.Th. Smeets, pastoor te Neer, W....

Meer lezen

"Ontstaan en historie van de schutterijen in Neer"

Sef Theelen

-Schutten en hun poort / De Busseschutten - gebroeders van St. Martinus - Busseschutten: Artikelenbrief uit 1632,...

Meer lezen

Feestelijk huisorgaan RKSVN

Redactie RKSVN

Kroniek 1940-1965: Herinnering aan Louis Goltstein; Voor 1940 (ontstaan van de club); De eerste levensjaren (De...

Meer lezen

Feestgids Schutterij St.Martinus 1962

Schutterij St.Martinus

Feestgids bij gelegenheid van het 450 jarig bestaan van schutterij St. Martinus (Bussenschutten)

Meer lezen