Sint-Martinus Neer

Honderd jaar kerk, duizend jaar parochie

Auteur Har Kuijpers
Beschrijving

Na een voorwoord van Pastoor Schwillens volgt er een inleiding door de schrijver, waarin hij stilstaat bij het 100-jarig jubileum van de kerk en 1000 jaar parochie. Het boek bestaat uit vier delen. Deel 1: De honderdjarige kerk - een beeld van het kerkgebouw en haar interieur met veel prachtige foto's. Deel 2: Duizend jaar parochie - loopt als een rode draad door het boek. De Martinusparochie was eeuwenlang een van de grootste en rijkste parochies uit de omtrek. Deel 3: Honderd jaar kerk - de 100-jarige geschiedenis van het huidige kerkgebouw met een beschrijving van de oude kerk, de bouw van de nieuwe kerk in 1909-1910, de verwoesting en wederopbouw in en na de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse restauratie. Deel 4: Het eeuwfeest - een beeld van het jubileum in 2010 met foto's, de jubileummis op zondag 12 september en de tentoonstelling van de kerkschatten op 18, 19 en 20 september 2010.

Verschenen op 21 november 2010
Uitgever Stichting Comité 100 jaar St. Martinuskerk te Neer
ISBN
Ter gelegenheid van Het honderdjarig bestaan van de St. Martinuskerk
In de heemkamer
Te bestellen
Bestel informatie Verzendkosten bedragen €6.-. Het is verkrijgbaar bij de penningmeester van de heemkundevereniging OOS NAER (P. Kuijpers). Zie Ledeninformatie.
Prijs € 15,00
Formaat a4
Aantal pagina's 260

Publicaties

Vrouwenbond "St. Catharina", Neer 1958-2001

Uitgegeven toen de vrouwenbond na 42 jaar werd opgeheven, met o.a. handgeschreven bijdragen over het 10-jarig en...

Meer lezen

H. Martinusparochie Neer

Rudo Franken, Kerkbestuur, H.A.M. Kuijpers, M.J.L. Scheepers.

Na een voorwoord door Pastoor Rudo Franken wordt de lezer geïnformeerd door H.A.M. Kuijpers (geschiedenis parochie) en...

Meer lezen

Neer Promotie 2000 Terugblik

Organisatie van Neer Promotie (Leon Berben, Huub Derks, Leon Jeurninck, Geert Slabbers, Jan Smeets)

Met deze 'Neer Promotie' presenteerden Neerse ondernemers zich en lieten zien wat ze te bieden hadden.

Het bleek een...

Meer lezen

Parochie H. Martinus Neer

Kerkbestuur H. Martinus-parochie

De volgende (belangrijkste) zaken, die genoemd worden:

samenstelling kerkbestuur / emeriti-pastores / koster / dekenaat...

Meer lezen

RKSV NEER 60jaar

Jos Emonts

boek begint met een voorwoord van toenmalig voorzitter Gerrit Derikx, burgemeester Peeters en de samensteller van het...

Meer lezen

De Friedesse Molen en zijn mulders 1717-1958

Jos Geraets en Jos Silvrants

Beschrijving van de mulders en de aanpassingen aan de molen in de periode 1717 tot 1958.

Indeling boekje: blz. 1 t/m 14:...

Meer lezen

Neer 50 jaar buurt Brumholt 1948-1998

Jo Beeren

Voorwoord door voorzitter Jaen Driessen en een 'ten geleide' door erevoorzitter Jo Beeren. Het bestuur van 1998 stelde...

Meer lezen

Win(c)kelmolen

Jan H. Hanssen m.m.v. Frits W.H. Winkelmolen (Grathem)

Herkomst, betekenis en verspreiding van de naam Win(c)kelmolen.

Geschiedenis van de Winkelmolen te Neer.

Andere molens...

Meer lezen

Inzegening en ingebruikname van het nieuwe orgel

Ton van Eck en Marcel Verheggen

Voorwoord van pastoor Rudo Franken en het orgelcomité.
Hans Heykers bespeelde het orgel op de dag van de inzegening en...

Meer lezen

St. Martinusparochie Neer

Kerkbestuur Parochie St. Martinus, Neer

- Inleiding / Dankwoord
- Resultatenrekening 1995 en 1996 / Balans 1995 en 1996 met toelichting
- Aktie Kerkbalans 1997
-...

Meer lezen

Genealogie Verhaegh

Martin Verhaegh, Cambia-Calofornia, USA

Genealogie van families Verhaegh in Limburg (deel 2)
Het tweede deel begint met het familiewapen...

Meer lezen

Provinciale Trekpaardenshow, Neer 21 augustus 1994

Fanfare "De Eendracht"

Het boekje bestaat nagenoeg volledig uit advertenties met in het midden een overzicht van het dagprogramma.
Voorzitter...

Meer lezen